„Pro nás skvělá zpráva, můžeme realizovat další námi předložený záměr k lepšímu životu v obci,“ reagovala starostka Hrobčic Jana Syslová, která při nedávných komunálních volbách bezkonkurenčně ustála svoji pozici ve vedení obce na Bílinsku.

Ministerstvo financí v dohledné době vyhlásí zakázku pro výběr zhotovitele. „Celkem obyčejný název projektu Multifunkční sportoviště Hrobčice zahrnuje šest dílčích projektů. Přičemž jeden je obzvlášť zajímavý, a to revitalizace nádvoří původní tvrze. Dále se jedná o revitalizaci zpevněných ploch s různorodým povrchem u skateparku a nové multifunkční hřiště,“ uvedla starostka. Podle ní bude v prostoru nové osvětlení jak samotného hřiště, tak veřejného prostoru v okolí.

Celkové náklady projektu činí 64 milionů korun bez DPH. Většinu dodá stát, obec by jako partner záměru měla z pokladny přidat přibližně 6 milionů.

Dva světy v jednom

„Náš projekt řeší propojení historické návsi s nádvořím a stávajícím sportovištěm, tedy fotbalovým hřištěm, skateparkem a workoutovým hřištěm. Nevšední terénní modelací vyřeší také vyrovnání mírného spádu navazujících ploch. Z tohoto důvodu na nádvoří vznikl návrh opěrné zdi s navazujícím náspem se třemi terasami,“ představila Jana Syslová blíže, jak by to mohlo vypadat.

Srdcem celého návrhu je podle ní rovný shromažďovací prostor kruhového tvaru protnutý cestičkami a altán navržený v blízkosti tvrze. „Nedílnou součástí návrhu je doplnění stávajících sportovišť o novou multifunkční sportovní plochu s moderním povrchem a dále zeleň, která člení prostor na zóny, snižuje hlučnost, zvyšuje kvalitu prostředí, klimatu i estetičnost jednotlivých ploch, a nabízí možnosti relaxace,“ vypíchla další výhody na vizualizaci, která naznačuje vzhled po revitalizaci. V dotčené části obce vzniknou nová parkovací místa pro motoristy i odkládací stojany pro cyklisty.

Obec chce paralelně s touto vizí hledat i další finanční možnosti na dokončení oprav samotné tvrze. Ta je v současné době zakonzervována. Původně renesanční tvrz je součástí bývalého poplužního dvora. Po 2. světové válce byla zestátněna a od té doby chátrala. Obec tvrz získala do svého majetku v roce 2016. Částečně ji opravila a nyní potřebuje další peníze na dokončení. Starostka už vyhlíží další vhodný dotační titul.

Tvrz je jednou z památek v obci. Ve sklepení budovy z druhé poloviny 16. století archeologové našli zachovalou dlažbu, jež by měla pocházet z období středověku. „Nachází se v části objektu, kterou považujeme za nejstarší. Může být z konce 15. století,“ sdělila novinářům na začátku letošního roku archeoložka teplického muzea Lucie Kursová, která v objektu prováděla archeologický výzkum. Celá tvrz byla v minulosti obtékaná vodou a dodnes stojí v podmáčeném terénu.