Dříve se knihovna nacházela v přízemí budovy obecního úřadu. V knihovně byla provedena rekatalogizace, knihy jsou označeny čárovými kódy a všechny tituly jsou k nalezení v katalogu knihovny v on-line podobě.

V současné době má knihovna více než pět tisíc svazků. Knihy jsou půjčovány přes knihovní systém REKS. Pro čtenáře je k dispozici jeden počítač s přístupem na internet.