„Ústecký kraj je blízko k hranicím, kde bují obchod s drogami. Současně máme mnoho sociálně vyloučených lokalit, trápí nás vysoká nezaměstnanost. Počet uživatelů drog závisí také na vzdělanosti obyvatelstva a dalších faktorech," uvedla ředitelka kontaktního centra sdružení Drug-Out Klub Radka Kobližková.

Výroční zpráva o realizaci drogové politiky v kraji uvádí, že celková míra nového výskytu uživatelů drog je od roku 2010 vyšší o celých 20 procent. Zatímco počet uživatelů heroinu klesl o 6 procent, počet uživatelů pervitinu o 14 procent vzrostl. Celkem je v kraji přes 6 tisíc drogově závislých, přičemž 5 200 z nich právě na pervitinu.

Podle Kobližkové sdružení obsluhuje až osmdesát procent drogově závislých v kraji. Vedle kontaktního centra Drug-Out Klub totiž provozuje i terénní službu, v rámci níž poskytuje sociální služby i komunitě pouličních uživatelů.

Hlavní prioritou zůstává především snižování zdravotních rizik spojených s užíváním drogy.

Nitrožilním uživatelům je třeba pravidelně měnit injekční stříkačky.

Trend vzrůstajícího počtu uživatelů pervitinu zaznamenalo i vedení kraje.

„Podle statistických dat ze služeb pro uživatele drog můžeme potvrdit, že počet uživatelů pervitinu, kteří vyhledali odbornou pomoc, meziročně roste," upřesnila mluvčí kraje Magdalena Hanáčková s tím, že velká část uživatelů drog je skrytá a žádnou formu pomoci nevyhledává.

Vedení kraje se snaží především podporovat prevenci, ale i sociální a zdravotní služby pro drogově závislé i jejich blízké.

„To znamená kontaktní centra, terénní programy, terapeutické komunity, služby následné péče, substituční a detoxifikační programy a podobně," doplnila.

V souvislosti s tím kraj zřídil také funkci krajského protidrogového koordinátora, který pomáhá s uskutečňováním krajské protidrogové politiky a současně spolupracuje i s obcemi.

Do roku 2002 se na péči o drogově závislé aktivně podílela i Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje.

„Prováděli jsme například očkování, dnes se věnujeme jen sběru dat," uvedl její ředitel Josef Trmal.

Obecně je počet uživatelů ilegálních drog v zemi spíše stabilní, někde dokonce klesá. Počet uživatelů konkrétně pervitinu však stoupl v celé populaci. Z předloňských 28 200 na 30 900.

Alarmující jsou také data poslední evropské studie (ESPAD), která se uskutečnila loni mezi více než třemi tisíci šestnáctiletých studentů. Zkušenost s prvním užitím pervitinu do třinácti let má pětina všech jeho následných uživatelů.

„Zkusil jsem to a naštěstí už nikdy jsem se k tomu nevrátil, raději jsem zůstal u sportu," uvedl pro Deník šestnáctiletý ústecký student, který si nepřál zveřejnit své jméno.