Nevysoký Husův vrch je malou perlou na úpatí Krušných hor s pohodovou plošinkou na jeho vrcholu, odkud se nabízí přímý pohled na Milešovku v centru Českého středohoří.
Víme, že již za první republiky byly na tomto kopci na paměť Mistra Jana Husa zapalovány ohně, viditelné daleko do krajiny.
Letos je nutno zdůraznit, že zdejší pomník, jehož postavení inicioval brzy po válce poslední demokratický starosta Běhánek Antonín Zuna, byl realizován právě před pětašedesáti lety. Husova obrana pravdy byla i tenkrát velmi aktuální.

Jelikož Evropa právě skoncovala s nacistickou diktaturou, i když už se k nám pomaličku a zpočátku velmi úlisně vkrádala diktatura komunistická.
Je velmi vzácnou skutečností, že pomník v roce 1946 vytvořil bývalý francouzský válečný zajatec Jerome Brodet, který se zde kromě jiného oženil s českou dívkou. Slavnostní odhalení proběhlo za účasti legionářů, Sokolů, příslušníků DTJ i hasičů a všech dalších demokratických spolků a korporací ze širokého okolí. Když byl u nás po únoru 1948 demokratický vývoj násilně ukončen, kamenosochař se s rodinou vrátil do Francie a význam pomníku byl pomalu zapomínán.

Místo Husa, jehož myšlenky byly v 50. letech opět nebezpečné, dostali zelenou husité, jejichž hnutí bylo ovšem na škodu věci ideologicky přizpůsobováno tehdejší propagandě. Iniciativa na obnovení pomníku přišla až po listopadu 1989, kdy vytvořil akad. sochař František Rabel z Teplic nový reliéf a pomník, jehož součástí byl i dnes opět odcizený kalich, byl slavnostně znovuodhalen na počátku července 1993.
Jak se nám blíží 600. výročí Husovy mučednické smrti, která byla vlastně inscenovanou justiční vraždou, na níž se ruku v ruce podílela církevní i státní moc, Husovy myšlenky jsou v jeho rodné zemi stále aktuálnější. Ve srovnání se současnou politickou a ekonomickou situací ve státě Husova pravda jen od loňska vygradovala neskutečným způsobem. A není divu.

Také v tehdejší době dosáhla korupce svého vrcholu a rovněž tak neúnosné daňové zatížení obyvatelstva. Mocní tehdy vymysleli bezvadný institut prodávání odpustků, kterými se viníci mohli vykoupit ze všech zlořádů. Dnes tento způsob obrany před spravedlností nazýváme skrytým financováním politických stran, souběžně zastírajícím i předražené státní zakázky.
Také středověcí soudci velmi přísně a zpravidla krutě trestali malé viníky, zatímco velké ryby byly nepostižitelné. Dialog, který preferovala již demokracie v antickém Řecku, bylo slovo v té době zřejmě zapomenuté a neznámé, a jedinci, kteří se odvážili bojovat za pravdu, dopadli tak jako Mistr Jan Hus…

Z louky, na které se obyvatelé Dubí tradičně scházejí pro zábavu i pro poučení, vyšel tradiční průvod v čele s bubeníkem, gotickými vlajkonoši a šermíři ze skupiny ORTEL ze Srbic, kteří pak zároveň drželi čestnou stráž u pomníku na vrcholu kopce.
Proslov k připomenutí Husovy památky a jeho stále rostoucímu významu v českých dějinách přednesl regionální historik a publicista Pavel Koukal. (re)