Jeho tvorbou vzniklo mnoho unikátních výrobků. Málokdo však ví, že mezi nimi byly i českými pivaři důvěrně známé hospodské půllitry.

V letošním roce by se dožil 80 let sklářský výtvarník tehdejšího podniku Sklo Union Teplice ak. soch. Jiří Brabec (1.2. 1933 3. 2. 2005).

Narodil se v roce 1933 v Praze, v letech 1948 1952 studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu klenotnického v Turnově a následně v letech 1953 1959 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Karla Štipla. Jeho výuka byla zaměřena na rytí skla, glyptiku a základy průmyslové designerské práce, zejména lisovaného skla.

Po absolvování školy působil jako učitel výtvarné výchovy na základní škole v Praze a následně po 2 letech se přestěhoval v roce 1963 na Moravu do Kyjova, kde našel uplatnění jako průmyslový výtvarník skla ve sklárně Moravia Kyjov, vyrábějícího obalové a lisované sklo. V roce 1965, kdy byl závod v Rosicích u Brna vyčleněn ze skláren Moravia a stal se součástí oborového podniku Sklo Union Teplice, přestěhoval se Jiří Brabec do Rosic, kde pracoval jako sklářský výtvarník lisovaného užitkového skla až do odchodu do důchodu.

Po důkladném proniknutí do zákonitostí lisovací techniky, zvláště výroby na automatu, se Jiří Brabec začíná prosazovat jako výrazný autor v této oblasti.

Jeho umírněná a skromná povaha se odrážela v jeho dokonale promyšlených návrzích. Vytvoření úspěšného návrhu na lisované sklo vyžaduje značné zkušenosti a znalosti řemesla, neboť vzhledem k drahým kovovým formám nemůže designér experimentovat jako u hutního či foukaného skla, musí znát nejenom možnosti a omezení této výrobní techniky, ale také musí mít cit pro vkus široké vrstvy zákazníků, pro které je tento druh výrobků určen především. To se mu dařilo hlavně u několika návrhů a realizací na automatu vyráběných nápojových sklenic s uchem půllitrů. Nebránil se ani novým technikám, jako bylo lisování bez kroužku, které ve svých realizacích kromě klasické ruční výroby hojně využíval.

Jiří Brabec, i přes větší vzdálenost od mateřského podniku v Teplicích, se dokázal prosadit v kolektivu výtvarníků tvořících pro Sklo Union Teplice, kam patřili v té době Adolf Matura, František Pečený, Rudolf Jurnikl, Vratislav Šotola, Pavel Pánek a Václav Zajíc.Ti všichni byli zárukou vysoké výtvarné kvality tohoto druhu výroby a jejich realizace získaly řadu ocenění na významných soutěžích a výstavách v tuzemsku i zahraničí.

Všechny závody tehdejšího podniku Sklo Union Teplice, vyrábějící lisované sklo Rudolfova huť Dubí, Libochovice, Heřmanova Huť u Plzně a Rosice u Brna už ukončily po privatizaci tuto výrobu.

EVA PÁNKOVÁ