Na Dětském a dorostovém oddělení nemocnice Teplice 6 Apnea monitorů převzal MUDr. Jaroslav Procházka a vrchní sestra Kamila Tetřevová. Monitory zakoupila Nadace Křižovatka z peněžních prostředků, které poskytly společnosti INSTAS Melíšek a FEKO LT.