„Když se po skončení jednotlivé skupinky sešly a sdělovaly si dojmy, většinou mluvily o velmi vstřícném přijetí a oproti jiným rokům i o štědrosti navštívených. I když se při Tříkrálové sbírce vybírají peníze, lidé především vnímají krásnou tradici, která vychází z křesťanských kořenů z biblického příběhu, kdy se tři králové přišli poklonit novému králi Božímu Synu. Radost ze setkání s ním pak přinášeli dál. V tomto roznášení radosti mají pokračovat i dnešní tříkráloví koledníci," řekl spoluorganizátor Tříkrálové sbírky Antonín Pop a dodal: „Moravským koledníkům způsobilo radost i to, že se k nim připojilo poměrně dost místních dětí a mládeže. Některé už mnozí z koledníků znali z prázdninových táborů ve Vranově nad Dyjí. Vznikají tak kontakty, které jsou ovocem 18leté družby farností kolem Vranova nad Dyjí s farností Jeníkov.

I v náročných povětrnostních podmínkách při cestě zpět zaznělo opakovaně z úst moravských koledníků: „A příští rok pojedu zase!" (red)