Celkem 112 nových kvintánů a 58 primánů muselo složit slib, aby pak mohli obdržet studijní průkaz a stát se oficiálně studentem Gymnázia Teplice. Vítání se uskutečnilo v aule školy. Úvod si vzala na starosti zástupkyně ředitele Věra Ševčíková. Ta představila novým studentům ředitele školy, druhého zástupce a výchovnou poradkyni. Po projevu ředitele Zdeňka Bergmana přečetl zástupce studentů studentský slib a přešlo se k jednotlivým slibům. Třídní učitel přečetl jméno, student přišel, podal ruku řediteli (na snímku Jaroslava Švejdová) a řekl: „slibuji“. A takto šli všichni. Dnešní den bude pro nové studenty teplického gymnázia ještě takovým zařizovacím, aby si oběhali různé průkazky, kartičky, zařídili skříňky atd. Ve středu již začíná výuka.