Duchcovské informační centrum dokonce zaznamenalo nárůst návštěvníků o zhruba 25 %. „Sezona byla opravdu úspěšná, máme navíc i po kontrole CzechTourism,“ říká Jitka Burešová z centra. Co se týče národností návštěvníků, zůstává to v Duchcově stejné, nejvíce chodí Němci, anglicky mluvící návštěvníci jsou podle Burešové výjimkou. Zájem měli turisté již tradičně o zámek a stále více návštěvníků míří i na vyhlídkovou věž. Burešová dodala, že se turisté často ptají také na hrob Giacoma Casanovy.

Co se týče novinek, dalo informační centrum do prodeje další výroční turistickou známku, začalo prodávat poštovní známky a každý měsíc připravuje pro návštěvníky jinou výstavu. V současnosti navštěvuje duchcovské infocentrum zhruba 50 lidí denně. Je to především díky nabídce kopírování, faxu, internetu či informacím o jízdních řádech. Tyto služby poskytuje většina infocenter.

Informační centrum na Benešově náměstí v Teplicích si na uplynulou sezonu také rozhodně nestěžuje. I zde každým rokem počet návštěvníků stoupá. Pracovník centra Vít Steiger uvedl, že informační centrum navštívilo v době od ledna do listopadu celkem 27 569 lidí. Chodí klasicky Němci, Angličané, Holanďané a letos se objevili i španělsky mluvící návštěvníci. Zajímavý je také fakt, že během letošního roku došlo k téměř stoprocentnímu nárůstu rusky mluvících návštěvníků. „Vydali jsme spoustu nových materiálů, obrázkové publikace. V příštím roce budou již i v ruštině,“ říká Steiger. Lidé se prý ptají již klasicky na ubytování, památky, aktivity, sport či kulturní vyžití. „Co se týče Vánoc, jsme letos trochu zklamaní, je málo akcí, nejsou trhy,“ říká Steiger. Lidé míří do informačního centra i po sezoně. Jedná se i místní obyvatele, kteří často hledají sídlo nějaké firmy.

Kladně hodnotí uplynulou sezonu i Eva Dejmová, pracovnice bílinského infocentra. I zde tvořili největší podíl návštěvníků naši Němečtí sousedi. Lidé se ptali nejvíce na lázně a také na ubytování a dobré jídlo.