Krupka, Mariánské náměstí 22/13 na novou adresu: Krupka, Mariánské náměstí 32, a to od 01.01.2016. Občané, kteří mají v občanském průkazu uvedenou úřední adresu místo trvalého pobytu dle ust. § 10, odst. 5 zákona o evidenci obyvatel ohlašovna Městského úřadu Krupka, Mariánské náměstí 22/13, upozorňujeme, že tento údaj vedený v OP je nesprávným údajem na základě kterého může Magistrát města Teplice rozhodnout o skončení platnosti občanského průkazu (§ 11, odst. 2, písm. b, zákona č. 328/1999 Sb. v platném znění).

Z uvedeného důvodu žádáme dotčené občany, aby si co nejdříve požádali o výměnu občanského průkazu na Magistrátu města Teplice, odd. občanských průkazů, Náměstí Svobody 2/2. . (re)