Soutěže se účastnilo 15 tříčlenných družstev ze třinácti škol. Témata z oblasti ICT se týkala práce s internetem, grafickými programy, základními pojmy výpočetní techniky a logické hry Sudoku.

„Vítězství z loňského roku obhájilo družstvo ze ZŠ U Nových lázní, 2. místo obsadili žáci ZŠ Edisonova a na 3. místě bylo družstvo ZŠ Metelkovo náměstí. Finanční příspěvek na organizační zajištění akce a zakoupení cen do soutěže poskytlo škole město Teplice. Kromě prvních tří družstev jsme ocenili i soutěžící na dalších třech místech,“ řekl učitel informatiky ZŠ s RVIVT Vlastimil Klobása.

9. ročník soutěže Informáček