To vše mohou v dalším ročníku projektu Internet spojuje generace absolvovat duchcovští senioři v počítačové pracovně Základní školy Antonína Sochora.
Lektory a učiteli jsou sami žáci. „V aktuálním kurzu to jsou žáci šesťáci, kteří seniorům radí přímo u počítače,“ upřesňuje učitelka Milena Hampejsová. Předávání dovedností neprobíhá pouze jedním směrem. Senioři naopak působí na žáky svými životními zkušenostmi a vzpomínkami.

„Děti už se zbavily počátečních nejistot a jednoznačně mohu potvrdit, že projekt je pro obě zúčastněné strany velice přínosný,“ zdůrazňuje Hampejsová.
Podle ředitelky Ivany Kulhavé, škola tímto způsobem bohatě naplňuje a rozvíjí kompetence dané jí rámcově vzdělávacím programem. Projekt Internet spojuje generace podporuje aktivní život seniorů a nemalou měrou přispívá k rozvoji komunikace mezi žáky a účastníky kurzu.
Kromě mezigeneračního předávání zkušeností je to i mazání bariér, děti si ověří, zda získané znalosti dokáží srozumitelně a efektivně předat někomu jinému.

Senioři se netají obdivem nad tím, co všechno děti s počítačem dokáží.
„Zpočátku jsem měl obavy, ale nyní se do školních lavic vracím moc rád a na každé pondělí se těším,“ potvrzuje Jiří Kočka.