Udělat reprezentativní vzhled, zároveň ale zachovat historický ráz. Takové zadání dostala firma, která na podzim začala pro Správu železnic opravovat budovu teplického vlakového nádraží. Při opravách dělníci používají i staré technologické postupy a techniky. Kvůli historickým hodnotám budou na průběh rekonstrukce dohlížet také památkáři. „Obnovíme tisíc metrů čtverečních fasády a střech, s tím souvisí také oprava 59 sloupů a 350 oken,“ zmínil Petr Suchý, ředitel stavby z litoměřické společnosti Chládek a Tintěra, která má celou rekonstrukci na starosti. První etapa prací má skončit v prosinci roku 2023. Zahrnuje kompletní obnovu střech včetně krovů, celé fasády a přilehlého nástupiště. Celkové náklady včetně projektové přípravy přesáhnou 300 milionů korun.

Nádraží Teplice v Čechách.
Tisíce metrů fasády, 300 milionů korun. Teplické nádraží prochází opravou

V Teplicích začala také rekonstrukce bývalých jeslí. Z letité ruiny v ulici Hlávkova v teplické části Trnovany postupně vznikne samostatné komunitní centrum se zázemím pro děti, mládež, rodiny, kroužky, doučování a sociální pomoc. Projekt pod hlavičkou salesiánské organizace je nazvaný Živý dům. První etapa vyjde zhruba na 85 milionů korun. Salesiáni objekt koupili před třemi lety za devět milionů korun. První fáze rekonstrukce objektu s velkou zahradou by měla trvat přibližně rok. „Chceme jistotu místa, kde se děti a mladí budou potkávat, hrát si, učit se a růst společně s kamarády v bezpečném prostředí. Právě tento objekt, který bude konečně v naší režii, a ne v pronájmu, nám to má zaručit na řadu let,“ uvedla Vendulka Drobná, ředitelka Salesiánského střediska Štěpána Trochty Teplice. Většinu peněz do toho investuje zřizovatel, tedy Salesiánská provincie Praha. Zbytek tepličtí salesiáni shánějí formou darů a od sponzorů.

Budoucí Živý dům, jako komunitní centrum pro teplické salesiány. Začaly stavební práce na rekonstrukci celého objektu, který v Teplicích řadu let chátral.
FOTO: Živý dům bude konečně naše vlastní zázemí, těší se ředitelka salesiánů

Revitalizací prochází horní vodní plocha v Zámecké zahradě v Teplicích. Omlazení čeká větší z dvou tamních rybníků – Horní rybník, který je atrakcí pro návštěvníky parku. Přípravné práce už začaly. Vloni rybáři rybník vypustili a odvezli ryby, které tam byly. Přes zimu se nechává rybník bez vody. Letos by měla proběhnout úprava dna a břehů. V městském rozpočtu je na to zatím vyblokováno 20 milionů korun. „Hradit to budeme z vlastních zdrojů, protože podmínky dotačních titulů mají pro další život rybníku velmi zavazující podmínky,“ uvedl náměstek primátora Hynek Hanza. Plán vedení města a rybářů je, že se po revitalizaci do rybníku vrátí ryby. Což by v případě využití dotace nebylo vzhledem k pravidlům dotačních titulů hned možné. Podobně město postupovalo v minulých letech i při omlazení sousedního menšího Dolního rybníku.

Výlov Dolního rybníka v Teplicích.
Nejhorší to měli ti se sítí ve vodě, shodli se na výlovu rybníka přihlížející

Další práce v rámci revitalizace Horního rybníku naznačila Dagmar Teuschelová z odboru životního prostředí na teplickém magistrátu. „Ve špatném technickém stavu je stávající objekt vypouštění. Bude proto vybudován nový, dvoudlužový požerák,“ sdělila. Pryč ze dna rybníku zmizí největší nánosy bahna. „Vzhledem k mocnosti a rozmístění sedimentů v nádrži ale není nutné odtěžení v celém rozsahu. Bude proto odstraněn sediment ze slepého ramene a v okolí „ostrůvku“. Způsob vytěžení bude na dodavatelské firmě,“ podotkla.