Ke schůzce ale nakonec nedošlo, investor se omluvil s tím, že pod emotivním nátlakem jednat nechce. Přesto se aktivisté z nově založeného Občanského sdružení Bžany setkali tváří tvář se starostkou a zastupiteli. Vyjádřili svůj nesouhlas s činností zastupitelstva v tomto směru. Cítí se totiž býti oklamáni v tom, že nebyli o záměru výstavby elektráren včas informováni, přičemž se o tom vědělo už vloni. Starostka Marie Knotková toto vzala na vědomí. Dokonce souhlasila, aby se pro velký zájem další jednání konalo v sále místní restaurace, aby se všichni vešli.

„Na aktivity zastupitelů v tomto směru budeme nyní dohlížet. Proto také vzniklo sdružení,“ uvedla Jacguelina Jančová, předsedkyně nově ustavené skupiny obyvatel.

Situaci v Bžanech ohledně plánované výstavby elektráren budeme monitorovat.