Konkrétní závěry ale zatím nepadly. Primátor vážný zájem Italů včera nepřímo potvrdil. „Diskutovali jsme nad rozvojem Teplic u nás v kanceláři s Italy,“ řekl představitel města.

Italové už podle něj koupili bývalou školu v Alejní ulici, kde měli po „revoluci“ sklad oděvů Turkové. V poslední době budova chátrala.
Italové mají také zájem, jak uvedl Kubera, oživit náměstí Svobody před Priorem. V úvahách je rovněž odkoupení budovy bývalého Telekomu.

Aby to nebyla Lověna dvě

Historická stavba v centru města, která je známa pod označením Lověna, už zase chátrá. Rekonstrukce tohoto objektu, která vypadala dost nadějně, se zastavila. Důvodem mají být peníze. Arabové couvli. „Investor si znovu propočítal návratnost a od dalších prací na rekonstruované budově odstoupil,“ konstatoval už v minulém roce Pavel Svoboda, který stavbu dozoroval.
Původní plán nového investora z arabských zemí byl přebudovat Lověnu na moderní byty. Ale sešlo z toho.