Jak uvedl starosta Duchcova Petr Kňourek, padesát let trvalo, než se podařilo vyvézt ze dna duchcovské Barbory tuny bláta. Za tolik desetiletí se v celém třináctihektarovém rybníku vytvořila slušná vrstva.

Bylo vyvezeno celkem 48 tisíc kubíků bahna, tedy o šestnáct více než se původně plánovalo.
Iniciátory odbahnění byli rybáři a zadařilo se jim dosáhnout na několik dotací. Na financování dvacetimilionové akce se podílelo ministerstvo zemědělství, Severočeské doly a město Duchcov.

„Jsme moc rádi, že se všechno nakonec i přes některé problémy podařilo a rádi bychom poděkovali všem organizacím, které se na náročné akci podílely,“ vysvětlil starosta Kňourek, proč se na hráz rybníka Barbora instaluje velký kámen s poděkováním.

Kámen ale vzbudil nevoli některých zastupitelů. Jaroslav Drbohlav námitky sepsal a adresoval starostovi. V argumentech mimo jiné uvádí, že o umístění kamene nerozhodovala rada ani zastupitelstvo, nebylo schváleno použití znaku města ani nebyla podána žádost o dočasný zábor veřejného prostranství. „Vyzývám k odstranění kamene, který byl instalován do panoramatického pohledu duchcovského rybníku Barbora, případně je možné hovořit o jeho přemístění do jiného prostoru,“ uvádí ve svém dopise Jaroslav Drbohlav.

„Chápu, že tři, čtyři zastupitelé mohou mít jiný názor na umístění, to je otázka vkusu. Jsme ale rádi, že můžeme poděkovat firmám, které nám pomohly dát rybník zase do pořádku alespoň touto formou a chceme, aby byl kámen dobře vidět. Do doby kolaudace bude vše schválené,“ dodal Petr Kňourek.
Lidem v Duchcově, které jsme včera oslovili, umístění informačního kamene s poděkováním na břehu Barbory nevadí. Jsou prý hlavně rádi, že se rybník konečně dočkal odbahnění a nové hráze. (ot)