Exkluzivně v tištěném vydání Teplického deníku najdete další díl unikátního seriálu, ve kterém zveřejňujeme archivní snímky z obcí Teplicka, ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení a podobně z let 1918 až 1992. 

Tělocvičná jednota Sokol Trnovany je občanským sdružením patřícím do župy Krušnohorská Kukaňova a následně je zastřešena pod Českou obec sokolskou. Areál v teplických Trnovanech disponuje dvěma většími tělocvičnami, tanečním sálem se zrcadly a jedním menším prostorem, který je rovněž využíván ke sportovním účelům.