„Mimořádná situace kolem areálu bývalého utečeneckého tábora v Červeném Újezdu, kde dochází k sestěhovávání nepřizpůsobivých a sociálně slabých, vyžaduje mimořádné řešení," píší v úvodu svého návrhu k možnému řešení s názvem „Bílina peníze na Červeňák má" bílinští zastupitelé za TOP 09.

Mezi materiály, které se dostanou zastupitelům k prostudování, bude právě i návrh opozičních zastupitelů z TOP 09, jak ve věci postupovat dále.

Vše je rozděleno do několika bodů. Předkládáme vám je pro představu, jaká může být jedna z vizí.

1) Bílina celý areál koupí jako 100% vlastník, a to bez ohledu na výsledek referenda v Hrobčicích. „Domníváme se, že vzhledem k velikosti obce, k jejímu rozpočtu a především k možným negativním dopadům je právě Bílina tou obcí, která by se měla nejvíce angažovat. Hrobčické referendum vnímáme jako akt zoufalství, kdy je malá obec ponechána napospas nepříznivým okolnostem a zkouší se bránit i za cenu totálního vyčerpání rozpočtových rezerv."

Další bod hovoří o tom, jak se tedy dostat k penězům…

2) „Navrhujeme, aby za účelem nákupu areálu byla přijata rozpočtová změna, která přesune aktuálně potřebných 15 mil. Kč z investic letošního roku právě na nákup areálu. Nechceme nákupem areálu zvětšovat již tak vysoký deficit letošního rozpočtu. Navrhujeme tedy přijetí rozpočtové změny přesunu 15 mil. Kč z Odboru nemovitostí a investic, položky jmenovité investiční a neinvestiční akce do odboru Stavební úřad, položky výkup nemovitostí. Věříme, že bílinská veřejnost pochopí nutnost upřednostnit nezhoršení bezpečnosti ve městě před novými investicemi."

A co pak s areálem? O tom už mají také jasnou představu.

3) „Navrhujeme, aby areál byl co nejrychleji zdemolován a území navráceno do II. zóny CHKO České středohoří, tedy tam, kam patří. Zde jsme si jisti, že bez masivní podpory státu (kraje, obcí) nelze podobné zařízení jakkoliv provozovat. V momentě, kdy zdroje vyschnou, nastane opět situace podobná té dnešní."

Zastupitelstvo uloží starostovi a místostarostovi města, aby se neprodleně spojili s vedením obcí Hrobčice, Měrunice a případně dalších obcí v okolí a společně s nimi podali žádosti o finanční podporu jak nákupu, tak i demolice areálu u centrálních orgánů.

S demolicí by mohly pomoci významní zaměstnavatelé v regionu, na které se mají obrátit s žádostí o finanční podporu představitelé města.

„Domníváme se, že ani zaměstnavatelé v regionu by nebyli ušetřeni negativních dopadů vzniku ghetta v Červeném Újezdě. I jejich majetky bývají často „předmětem zájmu" obyvatel těchto ghett," píše se v návrhu zastupitelů za T0P 09, které má redakce k dispozici.(re)

-----------------------------------------

Bílinské zastupitelstvo se sejde 26. května v 15 hodin na úřadě v Bílině. Teplický deník bude u toho.