Zvolený kandidát na tento post, současný děkan Jaroslav Koutský, nastoupí do svého druhého funkčního období dne 2. května 2017. Do této pozice ho jmenuje rektor UJEP Martin Balej.

„Akademický senát FSE na svém volebním zasedání jednomyslně, všemi 13 hlasy, potvrdil předpoklad, že Jaroslav Koutský povede tuto fakultu až do roku 2021," uvedla mluvčí univerzity Jana Šiková.

Děkan získal pro pokračování na této pozici z akademické obce FSE 14 návrhů a neměl žádného protikandidáta. Pracovníkům fakulty už představil vizi směřování ústecké ekonomické fakulty. „Za hlavní považuji stavět základ FSE na kvalitním vzdělávání. Zároveň je však nutné rozvíjet se jako vzorová instituce a fungující komunita," říká děkan FSE. „Fakulta má potenciál oborově excelentních tvůrčích aktivit a naším úkolem je obsadit atraktivní společenská témata a kultivovat veřejné a odborné debaty, fyzicky se účastnit veřejného prostoru a vyjadřovat vůči němu společenskou odpovědnost," dodává. (klm)