„Musíme to opravit! Je to část historie Teplic, dědictví, stopa. Při pohledu na historické pohlednice to není výrazná budova. Spíše drobná v porovnání s flotilou dalších lázeňských domů. V době krize byla první, která šla přes palubu. A pak už jen pomalé umírání a mnoho oživovacích pokusů," říká.

Objekt Hadích lázní je majetkem skupiny JTH už dlouho, a ředitel Jaroslav Třešňák má jasný plán, co s objektem má být v budoucnosti. „Naší hlavní myšlenkou je zde obnovit a rozšířit původní lázeňskou léčebnou funkci."

Nový návrh teplických architektů zachovává podobu klasicistní budovy z roku 1839, ovšem ani to se v současné době památkářům nelíbí. „Naše návrhy shledali jako nepřípustné, neboť by měly negativní vliv na architektonické i urbanistické hodnoty stavby. Památkáři ale podle mě přehlížejí základní funkční potřebu objektu,"říká architekt Petr Sedláček.

„Chceme sem vrátit lázně, ale ty potřebují určitý prostor. Dnes nemůžeme v objektu zřídit lázně v podobě, v jaké tu byly před 100 lety. Musíme respektovat vývoj zdravotnictví a jeho standardy," podotýká Třešňák.

„Velmi důkladně jsme už prozkoumali historický vývoj stavby včetně nerealizovaných návrhů přestaveb a snažíme se domu vrátit tvář alespoň takovou, jakou si obyvatelé v Teplicích pamatují, nebo si myslí, že tak určitě vypadaly," podotýká teplický podnikatel.

„Předchozí „přestavby" a zub času proměnil exteriér a zejména interiér. Původního je zde velmi málo," doplňuje architekt Sedláček.

S novým projektem chce společnost seznámit veřejnost na konci listopadu. Novináře si Jaroslav Třešňák pozval přímo do chátrajícího objektu.

Jaká je tedy současná vize Hadích lázní, o tom budeme informovat. (re)

-----------------------

Co říká historie?

Pavilon nad Hadím pramenem v centru Šanova byl postaven v letech 1838-1839 v pozdním empíru. Hadí lázně jsou jednou z mála dochovaných empírových lázeňských budov tohoto účelu v někdejším souměstí. Prošly velkou přestavbou v 70. letech 20. století. Po privatizaci v 90. letech opuštěny, budova je dnes prázdná a chátrá.

Neobvyklý název objektu je vysvětlován tak, že na tomto místě bývala mělká tůň s teplou vodou, do níž se s oblibou stahovali plazi a obojživelníci. Nad někdejší tůní byla později vystavěna budova lázní. Zdroj: Hrady.cz