Pavel Kohout zařadil do programu svého oblíbence Johanna Sebastiana Bacha. Od něj zazní například nádherná Toccata a fuga d-moll „dorická". V programu nechybějí ani zástupci romantismu, jako Felix Mendelssohn-Bartholdy nebo Max Reger. Za zmínku stojí v programu i český zástupce Josef Klička. Kostelem se rozezní Koncertní fantazie na motivy Smetanovy symfonické básně Vyšehrad. Vstupenky na koncert budou k dostání na místě.

Pavel Kohout patří k nejúspěšnějším českým a evropským varhaníkům. Svá studia zahájil na pražské konzervatoři. V intenzívním studiu pokračoval na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze pod vedením Doc. Jaroslava Tůmy, kde v roce 2001 promoval s vynikajícími výsledky. Během stipendijního pobytu na Sweelinckově konzervatoři v Amsterdamu (1999-2000) se zabýval historickou interpretací varhanní hudby u světového specialisty Prof. Jacqua van Oortmerssena a rovněž se zúčastnil mistrovských interpretačních kurzů pod vedením Haralda Vogela, Oliviera Latryho, Jeana Boyera, Petera van Dijcka, Ludgera Lohmana. V roce 2010 úspěšně dokončil na pražské AMU doktorské studium teorie interpretace se zaměřením na autentickou interpretaci varhanní hudby českého skladatele vrcholného baroka Josefa Segera a autorů jihoněmecké varhanní školy.

Pavel Kohout je vítězem a laureátem řady národních i mezinárodních interpretačních soutěží. Z mnohých úspěchů jmenujme první ceny na mezinárodních varhanních soutěžích v Ljubljani 1998 (Slovinsko) a Vilniusu 1999 (Litva) a další hlavní ceny a čestná uznání na soutěžích ve Vamberku, Praze, Poznani, Kaliningradu, Brugách a Lübecku. Prestižního ocenění, které odstartovalo jeho světovou koncertní kariéru, dosáhl ve svých 24-ti letech na Mezinárodní varhanní soutěži v Tokyu 2000 (Japonsko), kde kromě první ceny a zlaté medaile získal též cenu „Minoru Yoshida Memorial Prize" za nejlepší interpretaci díla J. S. Bacha. Vytříbený hudební projev byl vícekrát oceněn zvláštními cenami, např. „Dancing Angel" od „European Union of Music Competitions".