Před zahájením zasedání přišla do sálu skupina občanů (Krupka, Proboštov, Teplice, Sobědruhy) vedená zástupci OS Zdraví pro Krupku a redaktorem ČT1. Diskuze okolo natáčení, kdy zastupitelé poukazující na svá práva vyplývající z listiny základních práv a svobod občana, nechtěli být v naprosté většině natáčeni, vyvolala nepřístojné chování přítomných osob, což bránilo samotnému zahájení či případnému dalšímu pokračování zasedání.

Každý občan, byť zastupitel, má právo požadovat nezveřejňování údajů o své osobě a má právo vyjádřit nesouhlas s natáčením své osoby. U zastupitelů je situace navíc ztížena tím, že jsou sice veřejní činitelé, ale na rozdíl od poslanců, nemají imunitu vůči trestnímu řízení, tudíž mohou být jejich výroky kýmkoliv a kdykoliv zneužity. Naopak u redaktora veřejnoprávní televize se předpokládá základní elementární slušnost v tom, že před zahájením natáčení se představí a požádá o možnost natáčet s vysvětlením, co je cílem natáčení. V tomto případě k tomu nedošlo a redaktor Vrána působil jako člověk naprosto nepřipravený a navíc zmanipulovaný. Zástupci OS se sice po ukončení zasedání snažili poukazovat na to, že se přišli zeptat na postup radnice ve věci průmyslové zóny a informovat o dalším postupu v rozšiřování zóny, ale o tomto mají dostatečné informace ze sezení na jednáních Krajského úřadu a z předchozích jednání se zastupiteli, takže se jejich tvrzení jeví pouze jako vhodná výmluva.

Radnice města informuje a bude i nadále informovat své obyvatele o dění, záměrech, výsledcích měření v průmyslové zóně v měsíčníku, který vydává a to nikoliv ve formě „jedna paní povídala“ a ve formě dohadů, ale vždy v ucelené zprávě založené na konkrétních výstupech a konkrétních číslech. Zastupitelé jsou připraveni diskutovat se všemi obyvateli města Krupka, ale soudný člověk musí uznat, že diskuzi lze uskutečnit pouze v atmosféře klidu a vzájemné tolerance.

Ing. Zdeněk Matouš