Od roku 2008 do současné doby neodváděl v náležité výši a v zákonných lhůtách příslušnému orgánu správy sociálního zabezpečení pojistné na sociální zabezpečení a stejně tak neodváděl pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, ačkoli srážky na toto pojistné z mezd zaměstnanců prováděl. Celkem neodvedl platby ve výši 284 tisíc korun a peníze si ponechal pro svou potřebu. Soudce může podvodníka potrestat až tříletým vězením nebo zákazem činnosti. (re)