Napodobení hlasových projevů jelena lze provádět na řevnici (název pro vábničku na jeleny z velké mušle, volského rohu či stvolu bolševníku). S pomocí řevnice dokáže zkušený myslivec přilákat jelena až na velmi krátkou vzdálenost. Není to ale tak snadné, jak si mnozí představují. Dotyčný se musí v hlasových projevech jelenů dokonale vyznat, starší jelen se totiž jen tak snadno ošálit nedá.
Mohou nastat i nějaké problémy?
Neuvážené napodobení jelena jenom zradí a působí rušivě. Ne vždy a všude se ale naskýtají optimální podmínky ke sledování jelení říje. Říje může být totiž hlučná (halasná), nebo naopak i téměř tichá. Vše záleží jednak na populační hustotě a poměru pohlaví, ale především na průběhu počasí. V letech s teplým a vlhkým počasím v září je říje tichá a nenápadná. Podobně může probíhat i v místech s nízkou populační hustotou anebo v místech s výraznou převahou laní. Po ukončení říje se jeleni v lese doslova ztratí a další jistá šance na jejich pozorování je až další rok. Každopádně na pozorování jelení říje se vyplatí pozvat na pomoc zkušeného myslivce, který dokáže jeleny najít. Nejlépe je již před pozorováním vědět co, kdy a jakým způsobem lze vidět, a to vyžaduje určitou přípravu.