ZMĚNY VMĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVĚ TEPLICE PLATNÉ OD 1.9.2007

Na základě požadavků občanů, měst a obcí a vdůsledku postupného obsazování krupské průmyslové zóny dochází od soboty 1.9.2007 ke změnám tras a jízdních řádů některých autobusových linek MHD.

ZMĚNY TRAS A ROZSAHU PROVOZU LINEK

Linka 120
Rozsah provozu:

Spoj vpracovních dnech sodjezdem ve 20:16 hod. ze zastávky Dubí,Krušnohorská přes Mstišov do Teplic, který navazuje na spoj linky 123 zTeplic, bude zrušen a nahrazen spojem linky 141 sodjezdem ve 20:00 hod. zTeplic,Benešova náměstí a ukončeným vzastávce Dubí,Mstišov

Linka 121
Trasa linky:

Trasa linky a rozsah provozu vúseku mezi zastávkami Teplice,Trnovany,Policie ČR – Rtyně n.B.,Velvěty,závod zůstává beze změny.

Od zastávky Teplice,Trnovany,Policie ČR bude trasa vedena nově přes zastávky Teplice,Trnovany,Červený kostel - Teplice,Městské sály - Teplice,Havířská - Teplice,Zemská – Teplice,Luna – Teplice,Maršovská – Teplice,J.Koziny – Teplice,Sobědruhy,náměstí – Teplice,Sobědruhy,Rudné doly – Teplice,Sobědruhy – Teplice,Hypernova – Teplice,Olympia – Srbice,Staré Srbice – Modlany – Modlany,Věšťany – Modlany,Suché – Modlany,Kvítkov – Modlany,Kvítkov,Za Kvítkovem – Teplice,Panorama. Spoje, ukončené vzastávce Teplice,J.Koziny, pojedou ze zastávky Teplice,Luna ulicemi Obránců Míru, Bohosudovská a Jana Koziny do zastávky J.Koziny. Vúseku Teplice,Trnovany,Policie ČR – Teplice,Sobědruhy nahradí spoje linky 123, které budou převedeny do jiné trasy. Na trase do Modlan nahradí spoje linky 129, která nebude o víkendech vprovozu.

Rozsah provozu:

Vpracovních dnech budou všechny spoje ukončeny vzastávce Teplice,J.Koziny svýjimkou jednoho páru spojů, vedeného do zastávky Teplice,Sobědruhy,Rudné doly pro odvoz zaměstnanců zodpolední směny. O víkendech budou spoje ukončeny vzastávce Teplice,J.Koziny, přičemž každý druhý spoj bude veden přes Sobědruhy do zastávky Teplice,Olympia. Pět párů spojů pojede dále přes Modlany do zastávky Teplice,Panorama.

Linka 122
Rozsah provozu:

Spoj vpracovních dnech sodjezdem v5:05 hod. ze Žimu bude nově zajíždět do zastávky Žalany,Lelov.

Školní spoj sodjezdem v6:56 hod. ze Žimu bude vobci Brozánky zajíždět do společné zastávky slinkou č. 595004 na návsi zdůvodu větší bezpečnosti školní mládeže. Název zastávky zůstane zachován.

Linka 123
Trasa linky:

Vúseku mezi zastávkami Teplice,Trnovany,Policie ČR – Teplice,Maršovská bude trasa linky nově vedena přes zastávky Teplice,Trnovany – Teplice,Trnovany,Pluto – Teplice,Trnovany,Bohosudovská – Teplice,J.Koziny. Ve vyloučeném úseku bude provoz nahrazen vpracovních dnech vdenním provozu linkami 128 a 138, o víkendech a svátcích a ve večerním provozu linkou 121. Do zastávek Krupka,Soběchleby,hostinec, Krupka,Soběchleby,točna, Přestanov a Chlumec jsou vedeny pouze vybrané spoje.

Rozsah provozu:

Ve špičkách pracovních dnů zůstává rozsah provozu beze změn. Vdopoledním sedle a o víkendech a svátcích bude každý druhý spoj veden pouze vtrase Dubí,lázně – Teplice,Celní a zpět. Vúseku Teplice – Krupka,Unčín – Krupka,Soběchleby – Chlumec budou tyto spoje nahrazeny spoji nově vedené linky 139. Ve večerním provozu je jeden pár spojů nahrazen párem spojů linky 139.

Linka 126
Trasa linky:

Trasa linky je rozšířena o úsek Novosedlice,SEKO – Dubí,Bystřice – Dubí,Krušnohorská – Dubí,Školní náměstí. Vpřepravní relaci Teplice – Dubí,Bystřice – Dubí,Krušnohorská nahradí linku 139, která je odkloněna do Krupky.

Rozsah provozu:
Provoz ve špičkách pracovních dnů vintervalu 30 min.
Linka 127
Rozsah provozu:

Spoj vpracovních dnech sodjezdem v7:27 hod. ze zastávky Košťany,Střelná,sídliště pojede nově v7:22 hod. pro zlepšení dopravy školní mládeže zHudcova do školy Buzulucká. Navazující spoj sodjezdem v8:20 hod. ze zastávky Proboštov,Přítkov pojede nově v8:15 hod.

Linka 128
Trasa linky:

Od zastávky Teplice,Trnovany,Policie ČR bude trasa vedena nově přes zastávky Teplice,Trnovany,Červený kostel - Teplice,Městské sály - Teplice,Havířská - Teplice,Zemská – Teplice,Luna – Teplice,Maršovská – Teplice,J.Koziny – Teplice,Sobědruhy,náměstí – Teplice,Sobědruhy,Rudné doly – Teplice,Sobědruhy – Teplice,Hypernova – Teplice,Olympia – Krupka,průmyslová zóna I. Spoje, ukončené vzastávce Teplice,J.Koziny, pojedou ze zastávky Teplice,Luna ulicemi Obránců Míru, Bohosudovská a Jana Koziny do zastávky J.Koziny. Vúseku Teplice,Trnovany,Policie ČR – Teplice,Sobědruhy nahradí spoje linky 123, které budou převedeny do jiné trasy.

Rozsah provozu:

Ve špičkách pracovních dnů jezdí linka vintervalu 60 min. a vybrané spoje zajíždějí na začátek a konec směny do Krupky,průmyslové zóny I. Dopoledne jezdí vintervalu 30 min., každý druhý spoj je ukončen vzastávce Teplice,J.Koziny.

Linka 129
Trasa linky:

Původní linka je rozdělena do dvou větví. První větev pokračuje od zastávky Teplice,Raisova soznačením 129 po původní trase a je ukončena vzastávce Modlany,náměstí. Spoje před 8. hodinou ranní nezajíždějí do obchodního areálu Olympia, ale využívají zastávku Srbice na hlavní silnici. Vybrané spoje zajíždějí na začátek a konec směny do Krupky,průmyslové zóny I. Nově se zřizuje zastávka Krupka,rozc. u budoucího areálu firmy DHL vkrupské průmyslové zóně III. Zastávka Srbice,Staré Srbice,náves se přesouvá na silnici Modlany – Teplice snázvem Srbice,Staré Srbice.

Úsek Modlany – Modlany,Věšťany – Modlany,Suché – Modlany,Kvítkov – Modlany,Drahkov bude nově obsluhován druhou větví původní linky soznačením 146.

Rozsah provozu:

Vpracovních dnech ve špičkách je interval nově 60 minut, dopoledne jsou vedeny 3 páry spojů, večerní spoj sodjezdem ve 22:35 hod. zTeplic do Modlan se zdůvodu minimálního využívání trvale ruší.

O víkendech a svátcích je spojení zTeplic do Modlan nově zajištěno provozem linky 121. Ranní spoj sodjezdem ve 4:55 hod. zModlan do Teplic a večerní spoj sodjezdem ve 22:35 hod. zTeplic do Modlan se zdůvodu minimálního využívání trvale ruší.

Linka 136
Trasa linky:

Vúseku mezi zastávkami Teplice,Alejní a Krupka,U Plovárny je linka obousměrně vedena vnové trase Teplice,Hlavní nádraží – Teplice,Trnovany,Policie ČR – Teplice,Trnovany – Teplice,Trnovany,Pluto – Teplice,Trnovany,Bohosudovská – Teplice,J. Koziny – Teplice,Maršovská – Teplice,Sobědruhy,náměstí – Teplice,Sobědruhy – Krupka, U Stadionu – Krupka,Bohosudov,náměstí. Do zastávky Teplice,Benešovo náměstí zajíždějí pouze večerní spoje zdůvodu zajištění přestupu na ostatní linky. Ve zrušeném úseku přes obchodní areál Olympia a krupskou průmyslovou zónu bude nahrazena provozem linek 139a 142.

Rozsah provozu

Vpracovních dnech ve špičkách zůstává zachován provoz vtrase Hrob – Krupka,Vrchoslav,točna vintervalu 30 min. První ranní spoj zHrobu je nahrazen provozem linky 139. Vdopoledním sedle nově jezdí linka vtrase Hrob – Krupka,Vrchoslav,točna vintervalu 60 min., spoje vtrase Duchcov,nemocnice – Teplice,Celní (v intervalu 60 min) jsou nahrazeny provozem linky 139.

O víkendech a svátcích jezdí linka vtrase Duchcov,nemocnice – Krupka,Vrchoslav,točna vintervalu 80 min. Spoje vtrase Osek,Národní dům – Teplice,Benešovo náměstí jsou nahrazeny provozem linky 139.

Večerní provoz je denně rozšířen o spoje po 22. hodině kzajištění odvozu zaměstnanců zodpolední směny. Tyto spoje jsou vedeny přes Újezdeček a Jeníkov. Vpracovních dnech je večerní pár spojů nahrazen vúseku Teplice,Benešovo náměstí – Krupka,škola spoji linky 142 zdůvodu nutnosti dopravní obsluhy zastávky Krupka,průmyslová zóna I.

Linka 137
Trasa linky:

Vúseku mezi zastávkami Teplice,Alejní – Teplice,Trnovany,Policie ČR je linka nově vedena přes zastávku Teplice,Hlavní nádraží. Do zastávky Teplice,Benešovo náměstí zajíždějí pouze spoje vtéto zastávce ukončené nebo začínající. Spoje před 8. hodinou ranní nezajíždějí do obchodního areálu Olympia, ale využívají zastávku Srbice na hlavní silnici. Vybrané spoje zajíždějí na začátek a konec směny do Krupky,průmyslové zóny I.

Rozsah provozu:

U všech spojů se krátí jízdní doba vsouvislosti se zrychlením odbavování cestujících při používání čipových karet. Tímdochází i kčasovým posunům odjezdů jednotlivých spojů.

Linka 138
Trasa linky:

Od zastávky Teplice,Trnovany,Policie ČR bude trasa vedena nově přes zastávky Teplice,Trnovany,Červený kostel - Teplice,Městské sály - Teplice,Havířská - Teplice,Zemská – Teplice,Luna – Teplice,Maršovská – Teplice,J.Koziny – Teplice,Sobědruhy,náměstí – Teplice,Sobědruhy,Rudné doly – Teplice,Sobědruhy – Teplice,Hypernova – Teplice,Olympia – Krupka,průmyslová zóna I. Spoje, ukončené vzastávce Teplice,J.Koziny, pojedou ze zastávky Teplice,Luna ulicemi Obránců Míru, Bohosudovská a Jana Koziny do zastávky J.Koziny. Vúseku Teplice,Trnovany,Policie ČR – Teplice,Sobědruhy nahradí spoje linky 123, které budou převedeny do jiné trasy.

Rozsah provozu:

Ve špičkách pracovních dnů jezdí linka vintervalu 60 min. a vybrané spoje zajíždějí na začátek a konec směny do Krupky,průmyslové zóny I. Dopoledne jsou vedeny nově dva páry spojů vtrase Teplice,J.Koziny – Duchcov,nemocnice, které nahrazují původní 2 páry spojů vúseku Hudcov – Duchcov,nemocnice.

Večerní spoj sodjezdem ve 22:00 hod. zTeplic do Zabrušan,Želének přes Kladruby se zdůvodu minimálního využívání trvale ruší vpracovních dnech i o víkendech a svátcích.

Linka 139
Trasa linky:

Na území města Osek je trasa linky vedena obousměrně přes zastávky Osek,kolonie – Osek,zbrojnice – Osek, náměstí – Osek,Národní dům a je ukončena vnové cílové zastávce Osek,sídliště na východním konci Hrdlovské ulice.

Od zastávky Teplice,Alejní je linka vedena vnové trase Teplice,Hlavní nádraží – Teplice,Trnovany,Policie ČR - Teplice,Trnovany - Teplice,Trnovany,čerpací stanice – Teplice,Olympia – Krupka,průmyslová zóna I - Krupka,rozc. - Krupka,průmyslová zóna II – Krupka,Bohosudov,žel.přejezd – Krupka,Bohosudov,Alejní (nová zastávka) – Krupka,Bohosudov,Dlouhá – Krupka,Bohosudov,MěÚ – Krupka,Bohosudov,Komenského – Krupka,Maršov,škola – Krupka,Unčín,U parku – Krupka,Unčín,U Lípy – Krupka,Soběchleby,hostinec – Krupka,Soběchleby,točna – Přestanov – Chlumec. Spoje před 8. hodinou ranní nezajíždějí do obchodního areálu Olympia, ale využívají zastávku Srbice na hlavní silnici. Vybrané spoje zajíždějí na začátek a konec směny do Krupky,průmyslové zóny I. Do zastávek Krupka,Soběchleby,hostinec, Krupka,Soběchleby,točna, Přestanov a Chlumec jsou vedeny pouze vybrané spoje. Do zastávky Teplice,Benešovo náměstí zajíždějí pouze večerní spoje zdůvodu zajištění přestupu na ostatní linky.Původní přepravní směr Teplice – Dubí,Bystřice – Dubí,Krušnohorská je nahrazen provozem linky 126. Původní přepravní směr Teplice – Dubí je nahrazen rozšířeným provozem linky 141. Vúseku Osek – Duchcov – Teplice – Krupka,průmyslová zóna linka nahrazuje odkloněnou linku 136.

Rozsah provozu:

Ve pracovních dnech ve špičkách jezdí vintervalu 30 minut. První ranní spoje jsou vedeny zHrobu jako náhrada spojů linky 136. Dopoledne jezdí vtrase Duchcov,nemocnice – Krupka,Unčín,U Lípy vintervalu 60 min. a nahrazuje spoje linky 136 vúseku Duchcov,nemocnice – Teplice,Celní a spoje linky 123 vúseku Teplice,Benešovo náměstí – Krupka,Unčín,U Lípy.

Vranní špičce, dopoledne a vodpolední špičce vždy jeden spoj zajíždí do zastávky Háj u Duchcova,ObÚ.

O víkendech jezdí vtrase Osek,sídliště – Krupka,Unčín,U Lípy vintervalu 80 min. a nahrazuje spoje linky 136 vúseku Osek,Národní dům – Teplice,Benešovo náměstí a spoje linky 123 vúseku Teplice,Benešovo náměstí – Krupka,Unčín,U Lípy.

Večer je celotýdenně zaveden jeden pár spojů vtrase Chlumec – Teplice,Řetenice,Tolstého a zpět pro zajištění odvozu zaměstnanců zodpolední směny.

Linka 141
Rozsah provozu:

Spoje Teplice – Dubí,Cínovec jezdí vpůvodním rozsahu. Vranní a odpolední špičce pracovních dnů je provoz rozšířen na interval 30 minut vúseku Teplice,Benešovo náměstí – Dubí,lázně jako náhrada linky 139, převedené do jiné trasy. Vpracovních dnech je nově zaveden spoj sodjezdem ve 20:00 hod. zTeplic,Benešova náměstí do zastávky Dubí,Mstišov jako náhrada zrušeného spoje linky 120.

Linka 142
Trasa linky:

Vúseku mezi zastávkami Teplice,Trnovany a Krupka,U Plovárny je linka vedena po nové trase Teplice,Trnovany,čerpací stanice – Teplice,Olympia – Krupka,průmyslová zóna I - Krupka,průmyslová zóna,rozc. - Krupka,průmyslová zóna II – Krupka,Bohosudov,žel.přejezd – Krupka,Bohosudov,Alejní (nová zastávka) – Krupka,Bohosudov,Dlouhá – Krupka,Bohosudov,MěÚ jako náhrada linky 136. Spoje před 8. hodinou ranní nezajíždějí do obchodního areálu Olympia, ale využívají zastávku Srbice na hlavní silnici. Vybrané spoje zajíždějí na začátek a konec směny do Krupky,průmyslové zóny I.

Rozsah provozu:

Vpracovních dnech je večerní pár spojů linky 136 nahrazen vúseku Teplice,Benešovo náměstí – Krupka,škola novým párem spojů linky 142 zdůvodu nutnosti dopravní obsluhy zastávky Krupka,průmyslová zóna I.

Linka 143
Rozsah provozu:

Spoj sodjezdem v16:54 hod. ze zastávky Teplice,Nemocnice je nově veden o minutu dříve a zajíždí do zastávky Žalany,Lelov. Název zastávky Řehlovice,Brozánky se mění na Řehlovice,Brozánky,rozc.

Linka 144
Rozsah provozu:

Spoj sodjezdem ve4:31 hod. ze zastávky Kostomlaty p. Milešovkou,náměstí nově zajíždí do zastávky Teplice,Benešovo náměstí..

Linka 146
Trasa linky:

Nová linka vzniká rozdělením linky 129 na dvě větve. Linka je vedena vtrase shodné slinkou 129 vúseku Proboštov – Teplice,Raisova a dále pokračuje po trase Teplice,Panorama – Modlany,Drahkov – Modlany,Kvítkov – Modlany,Suché – Modlany,Věšťany – Modlany,náměstí.

Rozsah provozu:

Linka je vprovozu ve špičkách pracovních dnů vintervalu 60 min. a dopoledne jsou vedeny dva páry spojů.

Linka 147
Trasa linky:

Nová linka je vedena vtrase Teplice,Hlavní nádraží – Novosedlice,pošta – Proboštov – Proboštov,Přítkov – Krupka,Vrchoslav,Horní náměstí – Krupka,škola – Krupka,Bohosudov,MěÚ.

Rozsah provozu:

Na lince je zaveden jeden spoj vranní špičce před začátkem školního vyučování.

Na lince č.124 došlo ke změně nasazení nízkopodlažních vozů na jednotlivé spoje.

Rozsah tarifních pásem zůstává beze změny. Vjízdních řádech jsou čísla tarifních pásem nově uvedena přímo za názvem zastávky, ne vodděleném sloupci.

Ke změně bude vydán dodatek ke knižnímu jízdnímu řádu suvedením všech změn, který bude kdostání vpředprodeji DP Teplice,s.r.o. vTeplicích na Benešově náměstí vtýdnu od 27.8.2007.