Nové sítě v tzv. Jižním městě by měly být hotovy do konce tohoto roku. Investice RWE a SVS přijde dohromady asi na 30 milionů korun. „Občané z této lokality si poměrně často stěžovali na zapáchající kanalizaci. Po rekonstrukci by měl být snad tento problém vyřešen. Navíc je dobře, že se opraví i plyn, protože co máme informace, tak je to za pět minut dvanáct. Potrubí s plynem už nebylo v nejlepší kondici," uvedl místostarosta.

Ale v tzv. Jižáku to není jediné místo, kde se kope a staví. Nový vodovod a kanalizace dostávají i lidé, v ul. Masarykově a Bednářské. SVS v této lokalitě realizuje paralelně i rekonstrukci vodovodu a kanalizace, která byla v ul. Masarykově, G. Casanovy a na náměstí Republiky zahájena již loni. Termín dokončení stavby se prodloužil z důvodu archeologického průzkumu, který zajistil historické nálezy.

V rámci investiční akce SVS se pro kanalizaci použije kameninové potrubí vnitřního průměru 400 mm v celkové délce 128,7 metrů a vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 158,1 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 100 mm v délce 64,2 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 28 kanalizačních přípojek, přepojení jedné vodovodní přípojky a osazení celkem 12 kanalizačních šachet na trase. Stavba je prováděna v otevřeném paženém výkopu. (kos)