Nejméně deset malých dětí se sluchovým postižením registruje v Ústeckém kraji nevládní organizace Centrum pro dětský sluch Tamtam. Jeho poradkyně pomáhají rodinám s dětmi komunikovat, učit děti vnímat zvuky, chápat okolní svět.

„Když se dítě narodí bez sluchu, nemá jazyk, kterým by se ptalo. Musí se ho naučit,“ tvrdí Lucie Křesťanová z Tamtamu, který v kraji pomáhá už 28 let.

Raná péče Tamtamu cílí na neslyšící děti do sedmi let, šitá na míru je i jejich rodinám, které služby využívají zdarma. Pomáhá i rodinám, kde jsou sami rodiče sluchově postižení.

Centru dal jméno bubínek, který v Africe slouží k dorozumívání na dálku. Zároveň je spojením slov „táta a máma“, kterým Tamtam pomáhá.

„Když se takové dítě narodí do slyšící rodiny, rodiče si jeho postižení dlouho nemusí všimnout. Včasná diagnostika je ale velmi důležitá. Většina porodnic už dnes dělá novorozenecký screening sluchu, problém je návaznost dalších vyšetření. Část dětí je tak stále diagnostikována pozdě,“ lituje Křesťanová.

Cílem centra Tamtam je, aby rodiny se sluchově postiženými dětmi věděly, že v tom nejsou samy. Centrum se na rozdíl od dětských lékařů a foniatrů může více věnovat konkrétním případům. Poradkyně do rodin dojedou, pomohou se všemi otázkami.

„Lékaři se nemůžou rodinám věnovat tak často, jak by bylo potřeba. Nemohou sledovat komunikační pokroky dětí,“ připomíná Křesťanová. „Je proto třeba, aby měly rodiny spektrum informací co nejširší. Aby měly možnost někomu zavolat či vše konzultovat po e-mailu.“

Služby Tamtamu využívá například rodina skoro dvouleté Agáty z Hostomic na Teplicku. Rodiče už nyní například vědí, že se dcera naučí díky kochleárnímu implantátu mluvit. Udělá tak krok k vlastní řečí, k samostatnosti.

„Dítěti to umožní lépe slyšet, jednou si díky Tamtamu zavolá pomoc. I proto jsme s centrem spokojeni,“ podotýká Agátčin tatínek David Kamrla s tím, že Tamtam jim pomáhá nejen logopedickými cvičeními, ale i předáváním důležitých informací. Nebýt Tamtamu, vše by rodině trvalo déle. Nevěděla by si rady, neznala odborné lékaře.

„Centrum je naše důležitá psychická podpora. Zjistí-li rodič, že se mu narodilo postižené dítě, hroutí se mu svět. Znejistí, nadává. Ale Tamtam nám dal jistotu, že takových lidí je tu víc. Že existují řešení. Centrum nám dodalo sebevědomí a to už je důvod, proč mu být vděční,“ je si jistý otec.

Poradkyně naučí děti základní pojmy ve znakovém jazyce, povídají si o zvířátkách a všem, na co se děti ptají, co je zajímá. „Je důležité dítě chválit a rodiče podporovat, i když mají zprvu pocit, že vše nejde tak rychle. Najednou dítě pochopí první znak, zlepší se, rozkvete a rodina pochopí, že je vše na správné cestě,“ uzavírá Lucie Křesťanová.