Ještě jedno nadzemní podlaží, kde bude umístěné anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) a jednotka intenzivní péče, se oproti původnímu plánu dostaví na novém pavilonu operačních sálů. Ten v areálu teplické nemocnice vyrůstá od poloviny loňského roku.

DVĚ NOVÁ PARKOVIŠTĚ

„V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí ARO jsme nástavbu vyhodnotili jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější variantu,“ uvedl Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, pod níž teplický špitál spadá. Investice podle něj přijde na 97 milionů korun. Nyní se zpracovává studie nástavby 3. nadzemního podlaží. Vítěz výběrového řízení by se stavbou mohl začít v září.

Stavba pavilonu s novými operačními sály a centrální sterilizací by měla skončit do července 2019. Nyní mají lékaři v teplické nemocnici k dispozici deset operačních sálů. Čtyři z nich budou dál využívat i poté, co budou postaveny nové. Současné prostory se zachovají pro operační výkony v oblasti očního lékařství, urologické endoskopické operativy, jednodenní gynekologické operativy a akutní porodnické operativy.

Zbývající sály budou sloužit k rozvoji jednodenní chirurgie a jejího zázemí. V nových multioborových operačních sálech se bude odehrávat veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. Operovat se tam budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky.

Primářka teplické neurologie a vedoucí RS centra Teplice Marta Vachová.
Oceněná lékařka pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou

Součástí projektu je i zřízení dvou parkovišť o celkové kapacitě 89 parkovacích míst včetně dvou míst pro tělesně postižené osoby. Celkové náklady jsou téměř 185 milionu korun.

Stavba podle ředitele zdravotní péče teplické nemocnice Tomáše Hrubého zdravotní péči neomezí. Pacienti i lidé, kteří za nimi chodí do nemocnice na návštěvu, sledují pokračující stavební práce se zájmem.

„Už je vidět, jak to roste. Je dobře, že se nemocnice zmodernizuje, o těch sálech se mluví spoustu let. Hlavně ale, aby tu byli schopní doktoři a sestřičky. Už teď je to tu samý cizinec,“ komentoval probíhající stavbu Jaroslav Kučera.

INVESTICE PŘES 300 MILIONŮ

Zdravotnický holding hodlá do teplického špitálu nalít zhruba 324 milionů korun. K plánovaným akcím patří i protialkoholní záchytná stanice, která by se měla letos vybudovat v přízemí pavilonu C teplické nemocnice. V současné době se zpracovává studie. Ústecký kraj jako jediný v České republice záchytku nemá.

Protialkoholní záchytná stanice. Ilustrační foto.
Konečně! Ústecký kraj se dočká záchytky pro opilce. Bude v Teplicích

„Počet akcí, které probíhají a jejichž zahájení Krajská zdravotní v areálu teplické nemocnice jen pro letošní rok naplánovala, rozhodně není malý. Bez významné investiční podpory Ústeckého kraje, jediného akcionáře společnosti, by v takovém rozsahu a v relativně krátké době několika let nešlo tolik změn uskutečnit,“ zdůraznil generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala.

Od 29. ledna začala rekonstrukce Centra pro léčbu roztroušené sklerózy teplického neurologického oddělení. To bude téměř na tři měsíce přestěhováno z 3. podlaží polikliniky na náhradní oddělení teplické nemocnice v budově C. Dětská neurologie se dočasně přesunula do prostor odborné ambulance chirurgie v 1. podlaží pavilonu G. Telefonní čísla zůstávají stejná.

Oddělení gynekologie čeká vybudování dvou nadstandardních pokojů se společnou koupelnou a rekonstrukce hygienického zázemí oddělení. Dojde i k výměně oken, povrchů a hygienických zařízení, nově bude osazena plastová stěna s dveřmi jako vstup na oddělení.

Rekonstrukce se nevyhne ani oddělení chirurgie I a gynekologie 9, kde se vybuduje koupelna pro ležící pacienty, zrekonstruuje hygienické zázemí oddělení a dojde k výměně oken, povrchů a hygienických zařízení.

Penízovka sametonohá roste pouze v zimě. Nález je z Panského lesa v Proboštově na Teplicku.
FOTO: Houby v zimě? Rostou a jsou moc dobré