Hrozilo tak nebezpečí jejich zřícení na projíždějící auta, dráty elektrického vedení i na rodinné domy v celé ulici Maršála Koněva. Duchcovská radnice proto pověřila pracovníky technických služeb, aby stromy pokáceli.