Budeme se snažit realizovat naplánovanou akci přesně podle časového harmonogramu a především chceme uskutečnit dva workshopy na téma sociálně patologické jevy,“ konstatuje zástupkyně vedoucí zařízení Barbora Bočková.
Preventivní akce „Bezpečné prázdniny“ je určena dětem a mládeži, která z jakýchkoli důvodů nemá možnost trávit léto mimo Teplice. „Prázdninové období s nedostatkem vhodných volnočasových aktivit je pro tuto věkovou skupinu velmi rizikové,“ vysvětluje Bočková.
V průběhu července a srpna budou terénní pracovníci „káčka,“ tak zvaní streetworkeři systematicky navštěvovat lokality města, kde lze předpokládat zvýšený výskyt sociálně patologických jevů. Podle pracovníků KC White Light I. jsou to především Trnovany, oblast v blízkosti obou stadionů a Písečný vrch.
Kromě poskytování standardních služeb programu, čili sběru pohozených použitých injekčních stříkaček a realizace výměnného programu, zde budou vyhledávat ohrožené děti a mládež, informovat je o nebezpečí spojeném s užíváním drog a předávat jim pro ně vytvořený preventivní materiál.
„S ohroženou skupinou mladých lidí se v průběhu prázdnin dvakrát setkáme přímo v prostorách centra v Doubravské ulici 5. První workshop se uskuteční v červenci, druhý v srpnu,“ upřesňuje Bc. Bočková. Cílem projektu „Bezpečné prázdniny“ je předejít rizikům, která z injekčního užívání drog plynou i pro populaci, jež se drogám vyhýbá. Injekční uživatelé by zároveň měli být motivováni k aktivní účasti ve výměnném programu.