Výtěžek z prodeje půjde právě pro děti z teplického Klokánku, respektive pro potřeby vybavení. Například na nové postele, které děti v teplickém zařízení už potřebují. Byty jsou vybaveny vlastně jen ze sponzorských darů. Kromě klasického kalendáře budou jednotlivé měsíční fotografie také na plátně ve formě originálního obrazu, rovněž prodejného.

Kalendář s osobnostmi má přinést dětem z teplického Klokánku peníze Kalendář „O snech" 2016 bude slavnostně pokřtěn koncem září při benefiční akci v Praze v Mramorovém sálu Paláce Lucerna. „Tato akce bude sloužit zejména jako poděkování všem zúčastněným a sponzorům, kteří se do našeho projektu zapojí," říká Renata Vítová ze spolku Kouzelná jiskra. Právě tento subjekt je podporovatelem teplického Klokánku a na výrobě kalendáře se organizačně podílí.

Hlavní roli v přípravě kalendáře ale hrají samotné děti, které si focení úžívají. A je to pro ně zpestření života v Klokánku.

„K nám do zařízení se dostávají zanedbané, většinou bez jakéhokoliv vybavení. Snažíme se tu o ně postarat tak, aby na nich nebylo v co nejkratším čase vidět žádné znevýhodnění. Je to náročné jak po pedagogické stránce, tak po stránce finanční," říká vedoucí zařízení Daniela Brníková.

Klokánky jsou po celé republice. Ze státních prostředků jsou finančně podporovány jen z necelých dvou třetin. Zbytek nákladů musejí pokrýt sponzorské prostředky.

---

Kdo bude s dětmi na stránkách chystaného kalendáře? Obsahem kalendáře budou fotografie dětí z Klokánků s celebritami z Ústeckého kraje. Z osobností se s dětmi již vyfotili například Josef Vojtek, Jiří Šlégr, dámy Lucie Králová, Lenka Tausigová, Veronika Kašáková. Svou účast přislíbili Jiří Macháček, David Deyl, Kamil Střihavka. Chybět nebude Pavel Verbíř a měla by být i biatlonistka Soukalová.

Kalendář s osobnostmi má přinést dětem z teplického Klokánku peníze Klokánek, to je rodinná alternativa ústavu (působí pod FOD)
Zřizovatelem Klokánku Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je Fond ohrožených dětí, zapsaný spolek na pomoc týraným, zneužívaným, zanedbávaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy okamžitou přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby). Klokánky mají pověření MPSV jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, proto mohou přijímat děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek), žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i na základě žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci. Klokánky mají nepřetržitý provoz, proto mohou kdykoli přijmout i novorozence, jejichž matky tají těhotenství a porodí mimo zdravotnické zařízení. (Zdroj:www.klokanekteplice.cz)