Od středeční 10. hodiny probíhá speciální spalovací zkouška v čížkovické cementárně, a to až do čtvrteční desáté hodiny. Test má ověřit, že spoluspalováním Geobalu 4 nejsou zvýšeny emise nad rámec povolených limitů. Zkouška se koná na základě protestů veřejnosti.

Měření o délce 24 hodin provádí akreditovaná laboratoř CS Proekos z Prahy. Zkouška zahrnuje měření devíti těžkých kovů, rtuti, HCl, HF, PAH, polychlorovaných bifenylů, di-dioxinů a di-furanů. Spáleno má být 150 až 200 tun Geobalu 4.

V monitorovací skupině jsou zástupci České inspekce životního prostředí, Krajské hygienické stanice a Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, měst Lovosice a Litoměřice a magistrátu města Ústí n.Labem, okolních obcí, občanské iniciativy Proti kalům, ekologického centra Mostu a Kralup.

Materiál, který vznikl z ostravských kalů a je dovážen na skládku Celia u Mostu, má být v cementárně francouzské firmy Lafarge spálen v následujících pěti letech. „Nyní jsem i rád, že krajský úřad toto palivo překlasifikoval jako nebezpečný odpad,” prohlásil koordinátor spalovací zkoušky Jan Votava, bývalý ředitel cementárny.