Třeba po vaření nebo při domácím úklidu. Obyvatelé nic za vyvážení těchto kontejnerů neplatí osobně na hlavu, jde to z pokladny města.
Dalším způsobem je využít velkokapacitních kontejnerů, které jsou podle stanoveného harmonogramu rozmísťovány po městě do jednotlivých lokalit. Opět prakticky zdarma je možné se zbavit odpadu. Tentokrát už větších rozměrů. Třeba nefunkčního kočárku nebo nábytku.
Harmonogram je zveřejněn na úřední desce města. Pravidelně ho také zveřejňujeme pro konkrétní aktuální dny na stránkách Deníku.
Je ale také třeba upozornit, že označení stanovišť je pouze orientační. Kontejnery jsou umísťovány vždy na nejbližší možné místo v dosahu určeného stanoviště s ohledem zejména na konkrétní dopravní situace, za které lze považovat například zaparkovaná auta, dopravní značení, vjezdy do garáží a soukromých objektů, uzavírky silnic a podobně.

Kdo nechce čekat, až mu město do ulice přistaví kontejner, tak může větší věci odvézt do sběrného dvoru, v sídle společnosti Marius Pedersen. Pro občany města je sběrný dvůr zdarma.
V Teplicích se připravuje na konec září také svoz nebezpečného odpadu. Zajišťovat ho bude tradičně na základě smlouvy s městem společnost Marius Pedersen. Akce proběhne v sobotu 26. září. Budeme o ni ještě samostatně informovat v Deníku.
Na vybraných místech budou moci občané podle časového harmonogramu odevzdávat zářivky, plechovky od barev, léky, autobaterie, odpadní oleje a nebo také například televize nebo lednice. Auta budou odvážet také pneumatiky.

Místa, kde zastaví svozová vozidla, budou označena letáky a to vždy s konkrétním časovým údajem. Lidé se budou moci těchto věcí, které jsou charakterizovány jako složky nebezpečného odpadu, zbavit zdarma. Peníze půjdou z rozpočtu města.
Přestože v teplickém okrese mají lidé k dispozici ve městech sběrné dvory, které jsou zadarmo, tvoří se někde černé skládky. Stále se objevují na ulicích, ale i v lesích vyhozené lednice, sporáky, sedačky, pneumatiky a nebo stavební suť.