„Na úřadě se každou chvíli někdo ptá, že by tady chtěl stavět, ale bohužel nemáme dostatek pozemků,“ říká starosta Jeníkova Libor Groh.
Rozšířit by se mohla obec na úkor kamenolomu, který je na jejím katastru.
„Část kamenolomu prodal Keramost jedné pražské firmě. Původně měla proběhnout sanace a zavezení zbytkové jámy. Druhá myšlenka byla tzv. vodní. Místo jámy mělo vzniknout jezero,“ dodal starosta.

Ale oba záměry se datují na přelom tisíciletí. Jeníkov ale daleko víc trápí fakt, že v roce 1991 byla vydána stavební uzávěra a tou dobou vstoupilo v platnost i ochranné hygienické pásmu. „Pásmo nám zasahuje do části obce. Více jak dvacet let jsme ochuzeni o výstavbu,“ pronesl starosta Libor Groh.
Na přelomu 70. a 80. let ustoupilo těžbě křemence asi deset domků. „Křemenec se u nás využívá už jenom minimálně kvůli radonu. Když se neprovede sanace, neskončí ani stavební uzávěra a nebudou ani nové pozemky pro výstavbu rodinných domů,“ má jasno starosta Jeníkova Libor Groh.