Místostarosta Jaroslav Veith vysvětluje, jak to vlastně s kanalizací v Hrobčicích bylo. „Byla tu stará kanalizace, rozpracoívaná z 90. let ale nedodělaná. Když přišla firma Shanghai Maling, potřebovali odkanalizování a ptali se, jestli bychom se nechtěli jako obec připojit,“ říká místostarosta.
Odpadní vody bylo potřeba odvádět do čističky v Bílině, v Hrobčicích tak musela být postavena přečerpávací stanice . Tu zčásti financovala obec. Obec požádala o dotaci a přes krajský úřad pak došlo k přidělení peněz z ministerstva zemědělství. „Zatím vše, co jsme vyzkoušeli, funguje. Jsme spokojeni i s dodavatelem, který nezanechal v obci žádný nepořádek a všeobecně fungovala komunikace mezi firmou a občany,“ pochvaluje si Veith.

Celkově přišla kanalizace na 15 milionů, ale na jejím finacování se podílely 3 subjekty: čínský investor, stát a obec. Právě obec přispěla na vybudování kanalizace 30 % finančních prostředků. Na stavbu samotné kanalizace v Hrobčicích přispělo tedy již zmíněné ministerstvo zemědělství a obec. Odbočky z kanalizace, které slouží jako přípojky do domů zafinancovala obec a Ústecký kraj. Bylo také nutné odkanalizovat samotu zhruba třech domů. Zde musela být zabudována malá čerpadla, která přečerpávají vodu přímo do bílinské čističky. Vše šlo z obecní pokladny. Pod povrchem země na území obce se táhnou 2 kilometry kanalizačních trubek. Kanalizace také zhrnuje 2 čerpací stanice. Všichni jsou jistě velmi rádi, že mají tak rozsáhlou i legislaivně náročnou akci za sebou.

Chtějí kořenové čističky

Jaroslav Veith i Božena Zemanová se shodují, že aktuální otázkou je odkanalizování i dalších obcí. Na řadě jsou Mrzlice, Mirošovice a Mukov. Měly by zde být postaveny kořenové čističky vod, které jsou vhodné pro menší obce. „Vše se samozřejmě odvíjí od financí,“ správně poznamenal místostarosta.
V současnosti je věc ve fázi studií. Lokality jsou již určeny a projednávají se směny pozemků. V Mukově a Mirošovicích budou stát čističky na obecních pozemcích. Kořenových čističek se postupně dočkají všechny obce, které potřebují kanalizaci.