Půvabný svatostánek pochází z roku 1843 a je dílem místního rolníka Franze Backa. Ten ji zasvětil svatému Leonardovi, jenž měl sedláky chránit před dobytčím morem.
Podle hájského starosty Karla Drašnera prodělala kaplička dvě období velkého strádání: v padesátých létech minulého století a v posledním desetiletí.
Přesto se v roce 1991 našli dva občané Oseka, Miloš Bouček a Luboš Myšička, kteří se půvabný svatostánek pokusili dle svých finančních možností a schopností opravit.
Ve svém snažení však zůstali osamoceni a kaplička, jež včetně pozemku, na kterém stojí, byla v majetku Severočeských dolů, od té doby znovu chátrala.
„Až my jsme před dvěma roky zahájili jednání, abychom ji získali do majetku obce,“ vysvětluje Drašner. Rekonstrukcí byli pověřeni všestranně manuálně zruční pracovníci, které Háj zaměstnává v rámci veřejně prospěšných prací a údržba obce, zejména Josef Kříž.
Sochu Panny Marie do kapličky osobně věnoval páter Scharbel, křížek vyrobil místní podnikatel Jiří Fujan, výzdobu uvnitř namaloval Jan Lucák z Oseka.
„S opravou střechy, výměnou poškozených dřevěných šindelů nám velmi pomohla Údržba města Krupky. Díky jejímu vedoucímu Jiřímu Kočišovi jsme získali zachráněné šindele ze zrušené střechy krupského hradu a tím jsme dosáhli historické autentičnosti,“ zdůrazňuje starosta Drašner.
Působivé slavnosti znovuvysvěcení kapličky se odhadem zúčastnilo až 120 lidí, mezi hosty se objevili náměstek hejtmana Petr Fiala a starosta Oseka Jiří Hlinka.