„Roku 1551 byl údajně zbudován nový farní kostel, o němž však není nic podrobnějšího známo a který vyhořel roku 1756. Jeho pozůstatkem je volně stojící dnešní kaple sv. Anny v parčíku na místě bývalého hřbitova pod dnešním kostelem, která je v podstatě polygonálním kněžištěm - presbyteriem bývalého kostela se zaklenutím pozdně gotickou síťovou klenbou.

Dnešní vstup do této kaple tvoří druhotně osazený, snad původní vstupní renesanční portál z jemnozrnného pískovce s delikátně tesanou, byť značně poškozenou reliéfní výzdobou. V podobném stylu je řešeno ostění bývalého renesančního sanktuaria v interiéru po severní straně s reliéfním motivem muzicírujících andělíčků,“ řekl na adresu kaple historik Vít Honys z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem.
V loňském roce se podařilo díky příspěvku Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností kompletně opravit střechu kaple sv.Anny spolu s okapy a hromosvodem.

„Celkový pohled na nevábně vyhlížející stavbu s odpadávajícími omítkami, chybějícími okny, navíc zakrytými dřevěnými deskami, bránící nájezdům vandalů a značně poškozený vstupní portál nešlo nechat svému osudu. Protože spolupráce s Magistrátem města Teplice je na velmi dobré úrovni, zkusili jsme opět v letošním roce požádat o poskytnutí příspěvku na obnovu této kulturní památky ze stejného programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2011 a podařilo se.
Získané prostředky na kompletní opravu fasády a chybějící část na výrobu nových vitrážových oken se podařilo zajistit od pana Špalka, pana Bárty z firmy Barvy Balax a pana Hofmanna, kterým osud kapličky nebyl lhostejný. Nová vitrážová okna vyrobil ateliér Vitráže Sidonie podle grafických návrhů paní Čermákové,“ sdělil Vladimír Bittersmann za Římskokatolickou farnost Jeníkov. (kos)