Slavnostní vysvěcení bylo o víkendu. Obec s místní nadací připravila poutní mši, kterou celebroval litoměřický biskup Pavel Posád a to za doprovodu Brixiho komorního souboru z Teplic. V případě kapličky v Suché jde o největší z trojice opravených. Podle Pavla Rajčana, starosty obce, byl komletně zrenovován interiér a to za dohledu architekta Martina Tomáška. Kaplička v Suché je zasvěcena sv. Floriánu. Obnovena zde byla křížová cesta na stěnách.
Druhá největší kaple je v Kvítkově a váže se k Janu Nepomuckému . I zde jsou nové podlahy a stěny, nový mobiliář, vždy v symbolice svatého, který patří ke kapli.Ve Věštanech je kaplička zasvěcena sv. Antonínu.