Při tom mohli být namísto na úřadě doma v pokoji. „Z důvodu zamezení šíření nákazy nemoci proběhlo prostřednictvím konferenčního videohovoru a hlasováním per rollam,“ informoval místostarosta Karel Hirsch. Per rollam označuje způsob rozhodování, které neprobíhá jako obvykle na shromáždění členů, ale korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků. Kromě písemné korespondence může probíhat například emailem nebo prostřednictvím videokonference. Písemný zápis o hlasování podepíše každý z radních samostatně, čímž potvrdí, že s usnesením souhlasí.