Pro ženy z Teplicka je nejbližší na Ústecké poliklinice. Primář zdejšího radiodiagnostického oddělení Petr Váša však soudí, že je předčasné hovořit o snižování úmrtnosti zhruba po 5 letech fungování screeningu: „Velmi relevantní jsou údaje z národního onkologického registru, ale ta jsou k dispozici se zpožděním několika let,“ konstatuje. V současné době jsou k dispozici data do roku 2004, která mírné snižování úmrtí žen na karcinom prsu skutečně potvrzují.

Začaly se zajímat o své tělo

Ve prospěch ústeckého screeningového centra hovoří čísla statistiky. Zatímco v roce 2003 se z celkového počtu 133 034 žen Ústeckého kraje ve věku mezi 45 až 69 lety zúčastnilo screeningu pouhých 7,9 %, v roce 2003 už jich bylo 12 %. „Za naše centrum a myslím i obecně se dá říci, že ženy jsou stále uvědomělejší, více se zajímají o své tělo a prsa. Jistě tomu znatelně napomáhá medializace problému rakoviny prsu. Také gynekologové a praktici k nám více posílají ženy ve screeningovém věku. V poslední době je účast kolem 40 %. Právě se rozbíhá pilotní projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny zaměřený na aktivní zvaní žen k mamografickému screeningu a vzhledem k tomu očekáváme nárůst o cca 20 %,“ upřesňuje primář.

Vyšetření podstoupí i sedmdesátnice

Jak MUDr. Váša uvedl pro „teplický deník,“ na základě incidence cost benefitu byla horní hranice pro screening stanovena na 70 let. „Řada žen je i v tomto věku stále aktivních. Osobně nevidím důvod, proč jim také nedopřát pocitu bezpečí v podobě preventivního vyšetření. Tyto ženy si ho však musí hradit samy,“ upozorňuje. Většina screeningových center má cenu pohybující se kolem 600 Kč. Centrum na Ústecké poliklinice nabízí ženám vysokého věku zvýhodněnou sazbu 300 Kč. „Pokud to spojí ještě s poukázkou od společnosti AVON, která tímto způsobem dlouhodobě podporuje program prevence rakoviny prsu, ve finále mohou platit pouze 100 Kč, což je myslím únosné,“ domnívá se Váša.
Navíc se v tomto případě uplatní další pilotní projekt VZP, který počítá s preventivním vyšetřením pojištěnkyň VZP i ve věku 70 - 74 let. „Přijdou-li do našeho mamografického centra se zvacím dopisem VZP, budou mít vyšetření na mamografu zdarma,“ upřesňuje MUDr. Váša.

Chce to přijít včas

Mamografické screeningové centrum Ústecké polikliniky je vybaveno novým přístrojem na odběry vzorků z podezřelých ložisek v prsu. Jedná se o tak zvaný MAMOTOM neboli přístroj pro vakuovou biopsii prsu. „Vzorky z něj jsou velmi kvalitní a ve velkém množství, což přispívá ke zvalitnění diagnosy . Pokud ověřujeme tak zvané mikrokalcifikace v prsu, většinou zde ještě není patrné ložisko a pokud se jedná o nádor, tak je ve stadiu in situ karcinomu, což je ta nejčasnější fáze, kdy dokážeme počínající bujení odhalit. Naděje na úplné vyléčení jsou v tomto případě obrovské,“ zdůrazňuje primář Petr Váša.