„Jediné, co schází, je dorovnání hladiny v bazénku, aby příští rok mohla kašna plně fungovat,“ potvrdil Radek Spála, který od září převzal funkci vedoucího oddělení památkové péče odboru kultury Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.
Na magistrátu v Teplicích ho nahradí Olga Cinková, absolventka zdejšího gymnázia a fakulty kulturní historické regionalistiky, oboru stavební historie na ústecké Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Hudbymilovným Tepličanům je známá ze svého ročního působení s dívčí skupinou TPK + O.
Po svém kolegovi převzala dohled nad čerstvě opravenou Kolostůjovou kašnou s populárními prasátky a také probíhající rekonstrukcí opěrné zdi pod Seumeho kaplí pod Císařskými lázněmi.
„Ta už byla celá vykloněná směrem k chodníku, takže se musí pečlivě opravit, aby nedošlo k jejímu zřícení a úrazu. Stavební práce by měly být hotovy do konce roku. S tím souvisí úprava keřů okolo Seumeho busty, jeho hrobu a kaple, aby tato lokalita získala podobu ošetřovaného lázeňského parku, jak můžeme vidět pod obchodní akademií nebo na Letné,“ upřesnil Spála.
V nedávné době započala rovněž rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů v objektu Zahradní a plesový dům v ulici U Zámku, který je sídlem Casina 777.
V souvislosti s tím budou pracovníky oddělení služeb Regionálního muzea v Teplicích odborně odstraněny a posléze znovu nataženy látkové tapety ve velkém sále. Práce jsou rozděleny do několika etap s ukončením nejdříve v prosinci 2007.