Oprava probíhá v rámci letošních naplánovaných investic Severočeské vodárenské společnosti.

„Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy korun dáváme 75 %, tj. téměř 950 milionů korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší investiční akce v Kašparově ulici budou souběžně zrekonstruovány nedostatečně kapacitní kanalizace i poruchový vodovod," říká Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti.

Do země přijde větší potrubí

Stávající jednotná kanalizace z kameniny o vnitřním průměru 200 mm v Kašparově ulici je vlivem rozvodí rozdělena na dvě stoky, se zakončením do ulice M. Švabinského a do ulice Svojsíkova. Potrubí průměru 200 mm je zde kapacitně nedostačující a ve směru do Svojsíkova, proto bude nahrazeno kapacitnějším.

Stávající vodovod v této ulici zajišťuje zásobování přilehlých objektů i zokruhování vodovodní sítě. Litinový vodovod z roku 1945 je ve špatném technickém stavu. Kanalizace a vodovod jsou uloženy v komunikaci ve vzdálenosti max. 0,5 metru od sebe, proto dojde k souběžné rekonstrukci kanalizace i vodovodu.

V rámci investiční akce SVS se pro kanalizaci použije kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 76,67 metrů a pro vodovod se použije litinové potrubí vnitřního průměru 80 mm v délce 308,8 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek na trase. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace, obnovu povrchů komunikace a přilehlých chodníků bude zajišťovat statutární město Teplice.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2014 naplánováno celkem 22 staveb za 101 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 115,6 milionů korun.(hla)