V rámci projektu Smart Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, která má za účel zviditelnit industriální budovy v Ústecko-chomutovské aglomeraci, bude vyznačená turistická stezka vedoucí podél průmyslového vodovodu z Dolních Zálezel až do elektrárny v Ledvicích. Mezi Dolními Zálezly a Ledvicemi vede průmyslový vodovod, který už řadu let zásobuje tepelnou elektrárnu v Ledvicích. Měří kolem 27 km a má bohatou historii.