Osek přechází na nový systém sběru a odvozu separovaného odpadu. Smlouva, kterou mělo město s firmou Marius Pedersen, v březnu končí a od dubna budou tyto služby zajišťovat Služby města Oseka s.r.o.

„Chceme, aby se zvětšila operativnost, kontejnery nebyly přeplněné, ve městě byl větší pořádek, zefektivnily se náklady „městské" společnosti a podpořilo se třídění odpadu. Proto současně se změnou svozové firmy dojde i k rozšíření služeb pro občany formou motivačního pytlového svozu separovaného odpadu, konkrétně plastu a papíru. Stávající místa i počet kontejnerů, kterých je ve městě 107, bude zachován. Jen kontejnery, které jsme měli v nájmu od firmy Marius Pedersen budou nahrazeny výpůjčkou zdarma od společnosti Ekocom," informovala starostka Oseka Lenka Říhová. Město si od změn slibuje, že se zvětší množství kvalitně vytříděného odpadu a ušetří se na nákladech i na poplatku za odvoz a likvidaci odpadů.

Nový systém třídění odpadů je pro občany Oseka dobrovolný. Každý, kdo se do něj bude chtít zapojit, dostane na městském úřadu po zaregistrování zdarma 20 pytlů a samolepky s čárovými kódy, které dokáží identifikovat poplatníka a to, zda se jedná o plast nebo papír. Když průhledný plastový pytel opatřený samolepkou s čárovým kódem naplní, v případě papíru musí dodržovat maximální množství 10 kg v jednom pytli, dobře ho zaváže a v pondělí, v den svozu, ho odloží do 7.00 hodin na stanoviště popelnice. Na sběrném dvoře pak budou všechny pytle opatřené kódem čtečkou identifikovány a zaneseny do počítače. „Lidé budou mít přehled. Na internetových stránkách města si budou moci po vygenerování svého kódu prohlédnout tabulku s odevzdaným množstvím svých odpadů a narůstající slevu na poplatku za daný rok. V tabulce budou uvedeni ne pod jmény, ale pod kódy," popsala způsob starostka Říhová.

Maximální sleva na poplatníka je ve výši ročního poplatku. Když dosáhnou této částky, uplatní se sleva u dalšího člena rodiny. „Aby mohly být slevy přiznané, musí mít občané zaplaceny všechny závazky vůči městu," upozorňuje starostka na to, že dlužníci nemohou s žádnými slevami počítat.

A jak to bude v případě lidí, kteří se nebudou chtít do nového pytlového sběru zapojit? „Ti mají možnost dál třídit do kontejnerů umístěných na sběrných místech a na sběrném dvoře. U panelových domů se pokusíme dojednat využití přízemních nebytových prostor ve spolupráci s domovníky, případně využívání stávajících kontejnerů na pytlový sběr. Třídění skla bude prováděno tak jako dosud, tedy do kontejnerů nebo ho mohou lidé dovézt na sběrný dvůr," upřesnila starostka.