Opozice současného vedení, která vystupuje z řad členů družstva, se už několik týdnů snaží zaktivizovat družstevníky, aby se o volbu zajímali, aby o tom diskutovali se svými delegáty, pokud vůbec vědí, kdo to v jejich domě je. V Alejní ulici v Teplicích odpůrci současného vedení využili digitálního bilbordu, kde běží světelný baner na podporu zájmu o současném dění v družstvu. Pro šíření svých informací využívají také sociální sítě.

Bez odezvy nezůstává ale ani stávající vedení družstva, které v reakci na aktivitu svých odpůrců rovněž oslovuje delegáty, s vysvětlujícími „argumenty". To vše načasováno v konci mandátového období, těsně před volbou vedení.

Lidi na manažerských postech vedení největšího bytového družstva na Teplicku, které spravuje na osm tisíc bytů, prověřuje už několik let policie, respektive jejich počínání v pozici zastoupení družstevníků. V Deníku jsme se o tom několikrát v minulosti zmiňovali, ať už v souvislosti s již zemřelým panem Procházkou, tehdejším dlouholetým předsedou, tak v aktivitách místní hospodářské kriminálky. Předmětem prověřování mají být kauzy spojené s údajným neuváženým utrácením družstevních peněz, ať už za nikdy nefunkční fotovoltaické elektrárny na střechách některých družstevních domů či také třeba pořizování luxusních vozidel právě pro manažery družstva.

Informace o volbách lidí do vedení družstva na bilbordu.Bude to přetahovaná?

Opozice z řad družstevníků se teď snaží prosadit do vedení své lidi, aby se podíleli na řízení celého družstva. Na kandidátce, kterou má družstvo SBD Mír na svých oficiálních internetových stránkách, ale jsou i stávající členové řídících a kontrolních orgánů. V úterý to tedy bude zřejmě zajímavá přetahovaná. A také je o co, osm tisíc bytů není málo.

„Toto družstvo je velmi důležitý hráč v Teplicích. A to i proto, že ubytovává nejvíce občanů našeho města z pohledu místních družstev," říká člen zastupitelstva města Teplice Jakub Mráček. „Takže pro spokojenost a žití občanů v lázeňském městě je poměrně klíčové. A vnímám družstvo jako subjekt, ve kterém má město nějakou svoji majetkovou účast," komentuje zastupitel.

Opatrovník…

Už z dosavadních dnů je patrné, že stávající vedení si nechce nic nechat líbit. Naopak jejich odpůrci to s revolucí ve vedení myslí vážně. A také s tím do předvolební kampaně šli. Pravdou je, že několik dnů před vlastní volbou státní zastupitelství ustanovilo družstvu opatrovníka, který ho má zastupovat v případném trestním řízení a u soudu, a má také pomoci vyčíslit údajnou škodu.

„V případě, že orgány družstva, které běžně družstvo zastupují jsou předmětem trestního řízení, pak lze družstvu ustanovit opatrovníka. Opatrovník má za povinnost hájit zájem poškozeného v trestním řízení, což je v tomto případě naše družstvo. Může navrhovat důkazy, nahlížet do trestního spisu a další. Jestliže bylo družstvo trestným činem poškozeno, může také uplatnit u soudu nárok na náhradu škody," popisuje post opatrovníka Lukáš Valenta. A je to právě on, kdo tím opatrovníkem je.

Ilustrační foto.Současné vedení se ale proti tomuto rozhodnutí ohradilo stížností, která je adresovaná na krajské zastupitelství, a kterou má redakce Deníku k dispozici. Kromě dalšího se v ní píše o nevhodnosti ustanovení opatrovníka, a to pro jeho nestrannost a střet zájmů. „Je členem družstva, delegátem samosprávy a dokonce kandidátem do statutárního orgánu družstva," píše ve stížnosti.

„Osobně mi není známý důvod, proč jsem byl ustanoven družstvu právě já a navíc až nyní po takové době. Z usnesení státní zástupkyně vyplývá, že některé trestní věci jsou prošetřovány již od roku 2013. Je ovšem pravdou, že na základě informací od družstevníků, jsem policii zaslal některé podněty já. Nemyslím si však, že toto je tím důvodem," reaguje na své zvolení Lukáš Valenta.

To, že se policie zabývá hospodařením v minulých letech, to je faktem. Dokonce na světlo prosakují informace, že se část dokumentace z kanceláří bytového družstva ještě za působnosti bývalého předsedy, který spáchal sebevraždu, ztratila. Tuto informaci ale nemá Deník potvrzenu.

Současný předseda Marek Andrášek nevidí ve své opětovné kandidatuře na další roky problém. „Kdyby prověřování někoho policií mělo být důvodem pro to, aby nekandidoval ve volbách, a to jakýchkoliv, nebylo by nic snazšího než na něj podat trestní oznámení, které policie prověřit vždy musí, a tím případného kandidáta z volby vyřadit. Tak by demokratická volba vypadat neměla," komentuje své rozhodnutí být rovněž na kandidátce do vedení SBD Mír v Teplicích.

Možná ještě stojí za zmínku, že opatrovník, kterého 11. března ustanovil státní zástupce, bude mít své slovo pouze v případech trestného řízení. Na vlastní chod družstva nemá vliv. A proč byl tedy vlastně ustanoven? Členové představenstva by se v trestním řízení dostali do zvláštní situace. Jako zástupci družstva, jehož práva mají hájit, by také měli určit škodu, které se jako podezřelí údajně dopustili. „Hrozilo by, že řeknou, že žádná nevznikla," komentoval pro MF Dnes okresní státní zástupce Otakar Zahradník.

Je co řešit…

Otázkou pro další vývoj družstva také zůstává, co bude například s honosnou vilou Birnbaum v Lípové ulici, která je zakonzervovaná a se kterou původně mělo družstvo plány takové, že by se sem přestěhovalo právě vedení a veškerá agentura spojená s chodem družstva. Plány s touto budovou, která stojí hned vedle regionální knihovny, budeme nadále sledovat. Přineseme informace i o úterní volbě, v rámci shromáždění delegátů, které je neveřejné. Volby do představenstva a kontrolní komise budou probíhat podle nového volebního řádu. Uvidíme, jak to všechno dopadne.