Motorista Jan Kolář, který tudy jezdí pravidelně z centra Ústí na kraj Teplic, se zhrozil. „Už teď je to po cestě samý semafor. Nejdříve na Masaryčce, pak i tady na Havířské a ještě mají být další dva. To snad ani nemohou myslet vážně,“ zlobil se. Když už, tak by tady podle něj měli udělat alespoň kruháky.
Původní městské rozhodnutí přitom bylo jiné.

Když Kika přišla s oznámením svého záměru, radní měli výhrady k dopravnímu řešení a projednávání věci odložili. Nelíbilo se jim, že firma navrhla vlastní přístup ke své prodejně z Havířské ulice, tedy další křižovatku. Na krátkém úseku této komunikace jsou totiž už dvě, u Baumaxu a u Tesca. Přitom jde o frekventovanou silnici, kde už dnes odbočování aut k oběma komplexům občas narušuje provoz. A třetí křižovatka ho ještě více zkomplikuje. Radní proto žádali, aby Kika, která bude stavět hned vedle Baumaxu, řešila svůj přístup po odbočce k němu, tedy z druhé strany než chce ona.
„Se zástupci firmy jsem o tom jednal, ale k zásadní dohodě nedošlo. Oni argumentovali tím, že své řešení mají schválené krajem i dalšími dotčenými orgány,“ řekl náměstek primátora Jan Řeřicha.

Za této situace radní minulý týden oznámení záměru Kiky projednali a vzali na vědomí.
„Konstatovali, že je v souladu s územním plánem. Ale bude nutné ještě doplnit některé podmínky,“ uvedl mluvčí města Milan Knotek.
První z nich je, že projektová dokumentace pro územní a stavební řízení bude řešit propojení parkoviště prodejny nábytku se sousedními obchodními areály, aby nová odbočka nebyla jen jedinou možností vjezdu ke Kice i výjezdu od ní.

„Další podmínkou je zajištění plynulé dopravy na Havířské ulici synchronizací světelného dopravního značení na všech zdejších křižovatkách. To znamená, že motoristé po první zelené projedou všemi bez dalšího čekání u semaforů,“ vysvětlil Řeřicha.
Po Kice podle něj město také bude chtít, aby zafinancovala úpravu nedaleké křižovatky s Lipovou ulicí na světelnou.

„My máme projekt hotový a je vydané i stavební povolení. Dosud jsme jej nerealizovali, protože jsme na to nenašli prostředky. Ale semafory zde jsou třeba, jde o nebezpečný úsek, hlavně pro chodce,“ dodal náměstek primátora. S Kikou bude město o nové podmínce, která obnáší investici za 8 až 10 milionů korun, teprve jednat.