Snahou města bylo promítání filmů obnovit alespoň do plánované rekonstrukce jevištní technologie, která vychází z revizní kontroly.

Promítací plátno bylo zajištěno podle návrhu vycházejícího z revizní zprávy. V důsledku toho je možné obnovit provoz městského divadla s omezením, a to pouze jako kino