Ministerstvo dopravy potvrdilo územní rozhodnutí pro Kladrubskou spojku, která má v budoucnu výrazně ulehčit dopravě v Teplicích. Upozornil na to server Zdopravy.cz 

Proti stavbě vystupoval podnikatel Jaroslav Třešňák a jeho devoloperská firma JTH.

Třešňák si podle zmíněného serveru v odvolání stěžoval na to, že Krajský úřad Ústeckého kraje nepřihlédl k některým jeho námitkám. „Současná podoba vydaného územního rozhodnutí velmi výrazně zasahuje do našich vlastnických práv. Dojde k rozsáhlým trvalým záborům našich parcel tělesy silnice a snížení využitelnosti i přilehlých parcel z důvodu omezení v ochranných pásmech silnic,“ uvedl v námitce Třešňák. „Stávající způsob provedení záměru nás zatěžuje více, než je třeba,“ píše v odvolání.

Jeho odpor byl ale zamítnutý a stavbě Kladrubské spojky prakticky už nic nebrání.

Pro Ředitelství silnic a dálnic takové rozhodnutí znamená, že může dál pokračovat s přípravou aktuálně jedné z největších investičních akcí do silniční infrastruktury v Ústeckém kraji. Stát to má 4,116 miliardy korun.

Co jsme k tomu zjistili? Kdy se bude stavět, kudy silnice povede, kde budou nájezdy… ŘSD k tomu má také pěkné video, v článku na to máme odkaz.