Objízdná trasa vede ulicemi 14. října, Palackého, Klicperova, Sovova, Jankovcova, Masarykova třída, a to obousměrně.