V každém případě znamená cévní mozková příhoda zásadní zvrat v dosavadním životě postiženého člověka. Během okamžiku může dojít ke ztrátě dosud samozřejmých schopností jako jsou pohyb, řeč, zrak, orientace v prostoru. Člověk ztrácí schopnost se obléct, najíst, umýt, počítat, číst, psát i mluvit.
Klub CMP je v Teplicích tři roky.


Současná medicína má už k dispozici řadu postupů, které zvyšují šanci na přežití a také na zvýšení počtu pacientů, kteří nemusejí zůstat po prodělání CMP upoutaní na lůžko, ale mohou zůstat soběstační. Důležité je, aby léčba byla zahájena včas a následovala rehabilitace, která má zásadní význam už od prvních dnů a je dlouhodobá.


A právě to je důvod, proč jsou zakládány kluby CMP, které zajišťují následnou péči pacientů v místě bydliště. Zatím jich je v České republice deset a jeden z nich už třetím rokem funguje také v Teplicích. Vede ho Mgr. Elsa Císařová a schází se každou druhou středu odpoledne v Domově důchodců U Nových lázní.
„V klubu probíhá fyzioterapie, logopedie, psychoterapie a ergoterapie. Co je ale nejdůležitější, dochází zde k velice cenné sociální rehabilitaci, která je prakticky ve všech složkách léčebného procesu úplně opomenuta,“ zdůrazňuje Elsa Císařová.
V teplickém Klubu CMP se schází 23 pacientů, polovina z nich přichází s doprovodem. Kromě rehabilitace a cvičení tu s logopedem trénují rozvoj řeči, zpívají, hrají společenské hry na procvičování paměti. Trénují také jemnou motoriku při výrobě svícínků, masek a loutek, vystřihují a lepí různá přáníčka. Co je ale pro všechny nejdůležitější je to, že se mají možnost sejít a popovídat si lidé, kteří mají stejné problémy a hlavně chuť se s nimi poprat a s pomocí odborníků udělat vše pro to, aby byli pokud možno opět soběstační jako před tím, než onemocněli.